Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank tilbyder udvidet hjælp og fleksibilitet til Corona-berørte kunder

Som følge af den ekstraordinære situation med spredningen af COVID-19 vil Danske Bank i den kommende tid udvide støtten og rådgivningen til de personer og virksomheder, som er ramt økonomisk.

- Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, der har store økonomiske konsekvenser for både samfundet, virksomheder og familier. Som landets største bank har vi et stort ansvar for at bidrage til, at skaderne fra COVID-19 begrænses mest muligt, og vi vil strække os langt for at hjælpe vores kunder gennem udfordringerne, siger CEO i Danske Bank Chris Vogelzang.

Danske Bank har etableret en dedikeret enhed, som sørger for hurtig hjælp til de hårdest ramte og vil i den kommende tid anvende en lang række muligheder for at understøtte eksempelvis de personer, der midlertidigt har mistet jobbet som følge af COVID-19, og virksomheder, som på grund af manglende salg eller aflyste ordrer har brug for ekstra likviditet såsom forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger.

Blandt de konkrete eksempler på muligheder for berørte og ellers kreditmæssigt sunde kunder i Danske Bank er:
  • Kunder med forbrugslån vil kunne få bevilget overtræk, rateopdeling af ydelser, forhøjelse af faciliteter og forlængelse af løbetiden
  • Boligkunder vil kunne få bevilget overtræk, rateopdeling af ydelser og udnyttelse af afdragsfrihed
  • Virksomheder kan få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme
  • Opkrævningen af negative renter suspenderes resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kroner. De samme virksomheder vil få tilbud om, at brug af kreditkort først trækkes efter tre måneder.
  • De større virksomheder vil løbende blive holdt orienteret om eksempelvis udviklingen på de finansielle markeder, tilbudt deltagelse i webinarer om konkrete problemstillinger og tilbudt sparring og rådgivning fra bankens eksperter på de mest aktuelle områder
  • Kunder med købekontrakter og privatleasingaftaler i Danske Banks leasingselskab Nordania vil kunne få bevilget overtræk til at betale forfaldne ydelser. Virksomheder med leasingkontrakter kan få henstand med betalinger, forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.
- Vi vil kigge på den enkelte person eller virksomheds situation og derudfra vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dem. For nogle vil det være at tilbyde henstand med ydelsen på boliglånet i op til seks måneder, for andre er det afdragene på bilen eller en midlertidig udvidelse af kassekreditten, som vil være den bedste løsning for at hjælpe dem gennem den kommende tid. Desuden vil vi hjælpe de 90.000 mindste af vores erhvervsvirksomheder ved bl.a. at suspendere opkrævningen af negative renter for indestående under 500.000 resten af året og tilbyde længere kredittid på deres kreditkort, siger chef for Banking Denmark i Danske Bank Jacob-Aarup Andersen.

Danske Bank ønsker med de nye tiltag at være med til at afbøde de udfordringer, som berørte danskere og virksomhederne oplever som følge af COVID-19. Danske Bank opfordrer alle til at kontakte banken, hvis de har brug for hjælp. Enten ved at booke et møde, skrive til supportafdelingen eller at tage fat i deres faste rådgiver.

- Vi har de seneste uger været i kontakt med tusindvis af kunder og har folk på arbejde hele døgnet alle ugens syv dage. Ud over at vi selv kontakter flest muligt, vil jeg opfordre alle kunder, som er berørt af situationen, til at booke et onlinemøde via vores hjemmeside eller skrive til os hurtigst muligt, så vi kan kigge på, hvordan vi bedst kan hjælpe dem, siger Jacob Aarup-Andersen.

Danske Bank vil også i den kommende tid følge udviklingen tæt og løbende tilpasse sin rådgivning og støtte til situationen. Som kunde kan man altid finde den mest opdaterede information på bankens hjemmeside.

Privatkunder: https://danskebank.dk/privat/news/coronavirus
Virksomheder: https://danskebank.dk/erhverv/seneste-nyt/2020/coronavirus-erhverv

Der er også taget passende initiativer i de øvrige nordiske markeder, vi opererer i, afhængig af den lokale situation.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.