Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Grønne lån muliggjorde 998.940 tons mindre CO2-udledning i 2020

Danske Bank og Realkredit Danmark har ydet mere end 22 mia. kr. i grønne lån til store virksomhedskunder, hvilket har resulteret i 998.940 tons undgået CO2-udledning.

En ny rapport fra Danske Bank viser, at koncernens samlede mængde af nye grønne lån er fordoblet fra 7 mia. kr. i 2019 til 15 mia. kr. i 2020, hvilket betyder, at den samlede grønne udlånsportefølje udgør kr. 22 mia. kr. 

Det har muliggjort 998.940 tons mindre CO2-udledning, hvilket primært er opnået gennem finansiering af vedvarende energiprojekter og energieffektive bygninger.

”Vi har oplevet en markant stigning i efterspørgslen på grønne lån det seneste år. Lånene anvendes primært til vedvarende energiprojekter og energieffektive bygninger, men også til finansiering af forebyggelse af forurening, rene transportformer og bæredygtigt skovbrug,” fortæller Samu Slotte, Global Chef for Bæredygtig finansiering i Danske Bank.
c1a9b6d5-00090258-f43e69f1
Effekten af grønne lån
Som navnet antyder giver Danske Banks Green Bond Impact rapport et overblik over den miljømæssige effekt af de grønne lån, som Danske Bank og Realkredit Danmark har ydet til store virksomhedskunder.

Størstedelen af lånene er ydet i de nordiske lande, idet næsten halvdelen er til aktiviteter i Danmark efterfulgt af Finland, Sverige og Norge. 

Én af de kunder, der har brugt grønne lån er Dades. Dades ejer 68 kontorejendomme og 12 butikscentre og er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber.Billede: Dades har brugt grønne lån til at finansiere to bygninger, som består af 183 lejligheder, et område med kontor og detailhandel samt 6.850 m2 parkeringsplads. Begge bygninger har energimærket A2015 og er bygget med 162 m2 solceller, som har en forventet årlig produktionskapacitet på 8.919 kWh.

Grøn finansiering fortsætter med at vokse
Grønne finansieringsløsninger bliver stadig mere udbredte , og grøn långivning er en vigtig del af Danske Banks ambition om at være førende inden for bæredygtig finans i Norden.

”Bæredygtig finansiering udvikler sig i et højt tempo, og vi vil fortsætte med at udvide vores grønne lånetilbud til nye kunder og segmenter i banken. Vi er for nylig begyndt at tilbyde grønne lån til vores mellemstore virksomhedskunder og har introduceret grøn leasing som en ny form for grøn finansiering for store virksomhedskunder især inden for transportsektoren,” udtaler Samu Slotte.

Hvad er et grønt lån?

  • Et grønt lån finansierer eller re-finansierer lån eller investeringer til projekter med en klar positiv indflydelse på miljøet.
  • Danske Banks Green Bond Committee afgør om et lån kan anerkendes som grønt i henhold til de otte grønne lånekategorier, der fremgår i bankens Green Bond Framework