Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2003

Den 5. februar 2004

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 9.286 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2003. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 9.286 mio. kr. mod 8.242 mio. kr. i 2002. Det er det bedste årsresultat i koncernens historie.
  • Årets resultat pr. aktie viste en stigning på 16 pct.
  • Koncernens basisindtjening androg i alt 10.467 mio. kr. mod 10.156 mio. kr. i 2002. Fremgangen skyldtes især en god udvikling i indtjeningen fra Danske Markets og de svenske bankaktiviteter samt reducerede omkostninger.
  • Basisindtægterne var stort set uændrede i forhold til 2002.
  • Omkostningerne blev reduceret med 4 pct. til 14.820 mio. kr. Omkostningsprocenten blev forbedret til 55,0 fra 57,2 i 2002.
  • Tab og hensættelser steg i forhold til 2002 med 242 mio. til 1.662 mio. kr., men er fortsat på et lavt niveau.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 2.569 mio. kr. mod 1.008 mio. kr. i 2002.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 6,55 kr. i udbytte pr. aktie. Det er en stigning på 38 pct. i forhold til 2002, hvor der blev udbetalt et udbytte på 4,75 kr. i pr. aktie.
  • Danske Bank vil i løbet af første halvår 2004 tilbagekøbe egne aktier svarende til en markedsværdi på 3 mia. kr. Bestyrelsen vil i løbet af 2004 tage stilling til yderligere tilbagekøb.
  • Basisindtjeningen i 2004 forventes at blive lidt højere end i 2003.

Bankdirektør Peter Straarup udtaler: "Koncernen styrkede sin konkurrenceevne i løbet af 2003, og med udsigt til forbedrede konjunkturer på hjemmemarkedet i Nordeuropa er det forventningen, at 2004 bliver endnu et godt år for koncernen."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 5. februar fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 14.00.