Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2004

Den 26. oktober 2004

Pressemeddelelse: Resultat for 1.-3. kvartal 2004: 6.879 mio. kr. efter skat
Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2004. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Hovedpunkterne er:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.879 mio. kr. mod 6.834 mio. kr. i samme periode 2003.
  • Basisindtægterne udgjorde 19.805 mio. kr. (Første tre kvartaler 2003: 20.392 mio. kr.).
  • Driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 5 pct. i forhold til de første tre kvartaler sidste år. Omkostningsprocenten blev forbedret til 52,9 fra 53,9.
  • Tab og hensættelser faldt til 405 mio. kr. (Første tre kvartaler 2003: 1.262 mio. kr.).
  • Basisindtjeningen steg til 8.918 mio. kr. (Første tre kvartaler 2003: 8.140 mio. kr.).
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 726 mio. kr. (Første tre kvartaler 2003: 1.459 mio. kr.).
  • For hele året 2004 forventes en basisindtjening i intervallet 11-12 mia. kr.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vi har haft pæn vækst i udlånet i Danmark, Norge og Sverige. Den gode udvikling i den basale bankforretning fortsætter. Bortset fra handelsområdet har samtlige forretningsområder vist fremgang i basisindtjeningen, der samlet er steget med 10 pct."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47