Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004


Pressemeddelelse: Resultat på 2.440 mio. kr. efter skat i første kvartal 2004


Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for det første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 2.440 mio. kr. i første kvartal 2004 mod 2.259 mio. kr. i samme periode 2003.
  • Resultatet pr. aktie viste en stigning på 13 pct.
  • Basisindtægterne udgjorde 6.731 mio. kr. mod 7.000 mio. kr. i første kvartal 2003.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 6 pct., og omkostningsprocenten forbedredes fra 52,6 til 51,6.
  • Tab og hensættelser udgjorde 321 mio. kr. mod 478 mio. kr. i første kvartal 2003.
  • Basisindtjeningen steg med 3 pct. fra 2.843 mio. kr. til 2.937 mio. kr.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 523 mio. kr. mod 229 mio. kr. i første kvartal sidste år.
  • For hele året forventes basisindtjeningen at blive lidt højere end i 2003.
  • I april 2004 opgraderede det internationale ratingbureau Moody’s koncernens langsigtede rating fra Aa2 til Aa1.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Der har i første kvartal været en pæn fremgang i udlån til privatkunder, og markedsandelen er stigende. I Danmark skyldes det blandt andet, at kunderne har taget boligfinansieringsprodukterne Danske Prioritet og Bolig Plus til sig. Erhvervsvirksomhedernes efterspørgsel efter lån har i Danmark været mere afdæmpet. På realkreditområdet er der fortsat stor efterspørgsel efter afdragsfrie lån.”

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47