Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank outsourcer it-driften

Den 17. august 2004

Pressemeddelelse

Danske Bank outsourcer sin decentrale it-drift til DMdata, der i forvejen står for koncernens centrale it-drift. Der vil desuden blive aftalt en forlængelse af driftskontrakten fra den nuværende restløbetid på 3½ år til 10 år. Danske Bank vil fortsat selv varetage system- og produktudvikling. Ændringerne vil medføre overflytning af ca. 330 af bankens medarbejdere til DMdata.

”Ændringerne skyldes, at vi har ønsket at fremtidssikre udviklingen og stabiliteten i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer. Derudover ligger der på sigt en betragtelig besparelse i outsourcing af driften”, udtaler ordførende direktør Peter Straarup.

Danske Bank forventer desuden at afhænde sin 45 pct. ejerandel i DMdata a/s til IBM Danmark A/S.

I andet halvår vil banken indtægtsføre en kursavance på salg af aktierne i DMdata på godt 100 mio. kr. Herudover forventes alt andet lige, at der opnås en fremtidig besparelse på koncernens IT-drift over den 10 års periode, som kontrakten løber. I 2005 vil besparelsen, som vil stige progressivt i 10 års perioden, udgøre over 100 mio. kr.​