Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2010


Pressemeddelelse: Resultat på 0,8 mia. kr. efter skat i første kvartal 2010


Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første kvartal 2010. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter: 

  • Danske Bank koncernen opnåede et resultat for første kvartal 2010 på 0,8 mia. kr. efter skat. Resultatet er fortsat påvirket af svære samfundsøkonomiske forhold på flere af koncernens markeder.

  • Indtægterne faldt 30 pct. til 12,1 mia. kr. i forhold til første kvartal 2009. Faldet i indtægter var ventet og skyldtes især de ekstraordinært høje handelsindtægter i første kvartal 2009.

  • Omkostningerne blev reduceret med 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet afspejler koncernens fokus på omkostningsstyring.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 4,3 mia. kr. mod 8,0 mia. kr. i første kvartal 2009. Behovet for nedskrivninger er således faldet for femte kvartal i træk. Nedskrivningerne var sammensat af 2,9 mia. kr. på erhvervsvirksomheder, heraf 2,3 mia. kr. på små og mellemstore virksomheder, 0,4 mia. kr. på finansielle modparter samt 1,0 mia. kr. på privatkunder. Af nedskrivningerne vedrørte 0,5 mia. kr. Bankpakke I.

  • Koncernens kernekapital- og solvensprocenter udgjorde ultimo første kvartal 2010 henholdsvis 14,2 og 17,9 mod 14,1 og 17,8 ultimo 2009.

  • Koncernen støttede også i første kvartal op om sine kreditværdige kunder. I Danmark blev der foretaget nye udlån inklusive fornyelser til virksomheder og private for henholdsvis 4,9 mia. kr. og 7,4 mia. kr. I første kvartal er 89 pct. af låneansøgningerne fra virksomheder blevet bevilget. For privatkunder er det 94 pct. af låneansøgningerne.

  • Danske Bank udstedte i første kvartal 2010 obligationer for 4,4 mia. kr. med løbetider til og med fem år, blandt andet på det amerikanske marked. Ingen af de udstedte obligationer havde statsgaranti.

  • Det forventes, at 2010 bliver endnu et udfordrende år for den finansielle sektor. Stabiliseringen af de makroøkonomiske forhold forventes at fortsætte i resten af 2010.  Meget tyder dog på, at arbejdsløsheden vil fortsætte op. På baggrund af den generelle økonomiske udvikling ventes nedskrivninger på udlån at blive på et fortsat højt niveau i 2010, men lavere end i 2009.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Den makroøkonomiske udvikling er i bedring. De samlede nedskrivninger har været faldende fem kvartaler i træk, og omkostningerne falder. Samtidig er den samlede indtjening dog påvirket af det lave renteniveau. Bankens udlån er stort set uforandrede med stigende efterspørgsel fra private kunder."

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Se Danske Banks interaktive regnskab på: www.danskebank.com/interaktivtregnskab

Der holdes telekonference den 4. maj 2010 kl. 14.30. Telekonferencen kan følges direkte  her på www.danskebank.com