Find logon til Netbank, Business Online, Netbank Erhverv, MobilePay Business, m.m. her.Gå til logon

5 spørgsmål for 2019-investoren 

Usikkerheden skal dø! Sådan lyder investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersens overordnede ønske for de finansielle markeder i februar. 

Det seneste år har de finansielle markeder været præget af stor usikkerhed, der har kostet flere perioder med betydelige kursfald på aktiemarkederne. Men under den urolige overflade har den globale økonomi det ganske fornuftigt, og virksomhedernes indtjening er stadig robust. Ifølge Lars Skovgaard Andersen vil aktiemarkedets fortsatte udvikling dog i større eller mindre grad afhænge af svarene på 5 centrale spørgsmål. 
Læs mere

Optimismen spirer i mindre og mellemstore danske virksomheder

En ny undersøgelse fra Danske Bank gennemført af Epinion viser, at optimismen spirer hos mindre og mellemstore danske virksomheder.

Undersøgelsen er foretaget blandt 900 beslutningstagere i virksomheder med 2-249 ansatte, og den bekræfter de forventninger, vi møder hos vores kunder.

Læs mere

Årsregnskab 2018 

2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen. Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og anti-hvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området. Finansielt set var 2018 karakteriseret af fortsat vækst i de nordiske økonomier, og vi oplevede god efterspørgsel på lån, særligt inden for erhverv og boligfinansiering. Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger – bl.a. relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 milliarder kroner og compliance – resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse.

Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør, Danske Bank

Læs mere

Undersøgelser af Danske Bank Estland 

Danske Bank igangsatte i september 2017 grundige undersøgelser af vores filial i Estland. Det skete på baggrund af mistanke om, at filialen er blevet brugt til hvidvask for større milliardbeløb i perioden 2007-2015. På denne side kan du læse fakta om undersøgelserne, se en webcast fra vores pressemøde, downloade rapporten og se en tidslinje over forløbet.  

Danske Bank og Nets indgår ny 5-årig aftale om Dankort

Den nye aftale betyder, at Danske Banks kunder fortsat vil kunne betale med Dankort. ”Der sker i disse år kæmpestore forandringer på markedet for betalinger. Mobilbetalinger vinder frem, og det samme gør en række andre nye betalingsløsninger. Samtidig ved vi, at Dankort fortsat er en af de mest anvendte danske betalingsløsninger. Derfor er vi glade for, at vi med aftalen sender et klart signal til vores kunder om, at de også efter 2019 kan betale med Dankort,” siger Danske Banks midlertidige administrerende direktør Jesper Nielsen.
Læs mere

Første kuld startups dimitteret fra Danske Bank's +impact accelerator

Hvordan kan virksomheder være med til at løse nogle af verdens største udfordringer? Den agenda har Danske Bank valgt at understøtte ved at invitere en række impact startups, der arbejder på at bidrage til at løse et eller flere af FNs verdensmål, på et 12 ugers intensivt træningsforløb.  Og nu er det første kuld på ni nordiske startups dimitteret fra +impact acceleratoren.

En af virksomhederne er Everfells / Arctos, der fremmer bæredygtige rejser.  
Læs mere

Detailbranchen under pres

De seneste år er det blevet langt sværere at tjene penge i den danske detailbranche, viser en analyse, som Danske Bank har lavet blandt de 300 største detailvirksomheder i Norden. Årsagen er blandt andet stigende konkurrence fra især handel på nettet, forklarer vores privatøkonom Louise Aggerstrøm.  
Læs mere

Aktiesparekonto - styrkelse af dansk aktiekultur

Med Aktiesparekonto har et politisk flertal i Folketinget givet danskerne en alternativ måde at spare op på ved indgangen til 2019. Opsparingsmetoden skal styrke den danske aktiekultur, ved at alle danskere får mulighed for at investere 50.000 kr. i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger med en skat på 17 % af afkastet - mod den alternative beskatning af almindelig aktieinvestering for frie midler, der ligger på mellem 27% og 42%. 
Læs mere

De fleste boligejere kan se frem til mere fremgang i 2019

Prisen på et dansk gennemsnitshus runder 2 mio. kroner for første gang nogensinde.

Til gengæld ser det ud til, at prisstigningerne er slut for denne gang på det tidligere så glohede københavnske ejerboligmarked, mener Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig, der her giver sine bud på boligmarkedet i det kommende år. 
Læs mere

Finansiel kalender 

This month

Se mere

Skjul

Essensen af Danske Bank

Essensen af Danske Bank er det grundlag, vi bygger vores forretning på. Den består af vores vision, strategiske kerne, kundeløfte og kerneværdier.
Læs mere

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Finanstilsynet

Se de seneste redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner, mv. fra Finanstilsynet.
Læs mere