Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Opdatering vedrørende efterforskning af mulig overtrædelse af franske hvidvaskregler

I forlængelse af medieomtale af den igangværende efterforskning vedrørende mulig overtrædelse af franske hvidvaskregler i perioden 2007 til 2014, ønsker Danske Bank at opdatere om den seneste udvikling i sagen.

Danske Bank indgår stadig i efterforskningen i Frankrig og er i løbende dialog med myndighederne.

I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangværende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken.

Danske Bank kan således igen blive sigtet i sagen i stedet for at være et ’assisteret vidne’. Brevet anfører ligeledes, at omfanget af sagen er udvidet til at omfatte transaktioner for et samlet beløb på omkring 28 mio. euro i årene 2007 til 2014.

Hvis vores dialog med den franske undersøgelsesdommer resulterer i en ændret juridisk status for Danske Bank, vil vi orientere markedet på samme måde, som vi har gjort tidligere. Da vi i oktober 2017 blev sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser, orienterede vi markedet via en selskabsmeddelelse. Det samme gjorde vi i januar 2018, da sigtelsen blev ændret til ”assisteret vidne”.

Danske Bank har derudover ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.