Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank godtgør kunder med Flexinvest Fri

Danske Bank har konstateret, at kunder, der har investeret i produktet Flexinvest Fri i en bestemt periode har betalt et for højt aftalegebyr. Det skyldes, at der i forbindelse med implementering af ny lovgivning (MiFID II) i 2017 blev truffet en række ledelsesmæssige beslutninger om gebyrændringer i Flexinvest Fri. På dette tidspunkt var der et lavrentemiljø, og de forventede afkast var derfor tilsvarende lave. I det perspektiv medførte de ledelsesmæssige beslutninger, at prisen blev sat for højt i forhold til det forventede afkast. For alle kunder betød det, at aftalegebyret var for højt, og for nogle af kunderne betød det, at produktet ikke var egnet. Derfor vil alle kunder, der har investeret i Flexinvest Fri i den relevante periode, blive godtgjort af banken inden årets udgang.

”Som jeg allerede sagde på min første dag i banken, så skal kunderne være udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Vi skal hver eneste dag arbejde på at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder en ordentlig rådgivning og produkter, der lever op til deres behov. Og det er også, hvad kunderne med rette forventer af os. I den konkrete sag har vi som følge af forkerte ledelsesmæssige beslutninger ikke levet op til dette, og det undskylder vi. Alle berørte kunder vil naturligvis blive godtgjort, ligesom vi tager alle de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen i fremtiden,” siger administrerende direktør Chris Vogelzang.

Sagen kort
Sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark, der har investeret i Flexinvest Fri. Der er tale om to typer af kunder:
  • Kundegruppe 1: Kunder, der allerede havde investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, som trådte i kraft 1. juli 2017. Disse kunder vil blive kompenseret for gebyrstigningen i perioden fra 1. juli 2017 og indtil 19. november 2018, hvor gebyret blev sænket igen.
  • Kundegruppe 2: Kunder, der købte produktet fra 1. februar 2017, hvor forhøjelsen i aftalegebyret blev besluttet. Udover at blive kompenseret for det for høje aftalegebyr, vil disse kunder blive godtgjort for, hvad de kunne have opnået i afkast ved at placere deres investering i et relevant alternativ til Flexinvest Fri.

Begge kundegrupper vil blive godtgjort inklusive en kompensationsrente, og for en typisk kunde vil der være tale om en kompensation i størrelsesordenen 1.000-2.000 kroner. Danske Bank forventer, at den samlede godtgørelse vil udgøre ca. 400 mio. kr.

Vi vil informere de berørte kunder individuelt via brev og udbetale godtgørelse snarest muligt og inden årets udgang. Kunderne behøver derfor ikke at foretage sig noget på nuværende tidspunkt, men vil høre direkte fra banken.

Danske Banks interne kontrolfunktion blev bekendt med problemstillingen via både en henvendelse fra en medarbejder i september 2018 og vores egen interne produktgennemgang samt et mindre antal kundeklager over det højere gebyr. Vi tog derefter hånd om problemstillingen ved bl.a. at ændre vores anbefalinger på de pågældende produkter, ligesom vi igangsatte en gennemgang af produktet. Denne gennemgang førte til, at vi, efter at have fået bekræftet problematikken omkring de forhøjede gebyrer og de forventede lave afkast, i november 2018 sænkede vores gebyrer på Flexinvest Fri.

Finanstilsynet er løbende orienteret om sagen og er i gang med at undersøge den. Vi forventer i den forbindelse at modtage berettiget og alvorlig kritik fra Finanstilsynet.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.