Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter nye mål for bidrag til den grønne omstilling

Download denne meddelelse som pdf


Danske Bank sætter et nyt mål om at levere over 100 mia. kr. til bæredygtig finansiering frem mod 2023. Samtidig forpligter Danica Pension sig til i 2023 at placere 30 mia. kr. i investeringer, der understøtter den grønne omstilling, og Danske Bank-koncernen vil reducere sin egen CO2-udledning med 75 pct. i forhold til 2010.

Danske Bank sætter for første gang et specifikt mål for den samlede volumen af bæredygtig finansiering, som banken stiller til rådighed for kunderne. Bæredygtig finansiering kan bestå i at hjælpe virksomheder, finansielle institutioner og stater med at udstede grønne obligationer, der gør det muligt at skaffe finansiering til bæredygtige projekter, eller det kan bestå i grønne lån til kunder, der arbejder med klimaforbedrende tiltag, eller i udlån til projekter, der fx reducerer CO2- udledningen.


I Danske Bank både kan og vil vi gøre mere for at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig økonomi. Derfor offentliggør vi i dag ambitioner og klare mål for indsatsen frem mod 2023.

Berit Behring

Bankdirektør og ansvarlig for blandt andet samfundsansvar og bæredygtighed i Danske Bank.

Senest i 2023 skal bankens samlede finansiering til bæredygtige formål mere end fordobles og nå over 100 mia. kr. fra det nuværende niveau på 46 mia. kr. Inden for investering forpligter Danica Pension sig samtidig til at tredoble niveauet af investeringer, der understøtter den grønne omstilling, fra 10 til 30 mia. kr. allerede i 2023, som et led i Danica Pensions 2030-mål om at nå en samlet investering i området på 100 mia. kr. Sideløbende introducerer Danske Bank også et 2023-mål om at reducere sin egen CO2-udledning med 75 pct. i forhold til 2010, hvilket svarer til en reduktion på 10 pct. i forhold til 2019.

Ud over disse mål vil Danske Bank fortsat arbejde med at integrere såkaldte ESG-forhold inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse yderligere i investerings- og udlånsprocesserne, når banken vurderer risici og muligheder. Banken vil også introducere flere bæredygtige produkter til kunderne samt løbende skabe endnu mere gennemsigtighed omkring de konkrete bæredygtighedsprofiler for eksempelvis investeringsfonde, blandt andet via sin ”ESG Inside”- mærkning. Derudover vil banken senest i 2023 sætte et klimamål for sine udlån til erhvervskunder i overensstemmelse med klimamålsætningerne for Paris-aftalen.

Ambitionerne går videre end den grønne omstilling
Målene for Danske Banks finansierings- og investeringsaktiviteter er en del af bankens syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed. Blandt de andre mål, som banken offentliggør i dag, er et nyt 2023-mål om at støtte 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder med fx rådgivning, rekruttering og netværk, samt at Danske Bank i 2023 skal have øget andelen af kvinder i højere lederstillinger med 50 pct. i forhold til i dag – fra 23 pct. i 2019 til 35 pct. i 2023.

Det er ikke nyt, at vi arbejder med disse ting, men målene er udtryk for, at vi ønsker at gøre mere og er klar til at blive målt på vores resultater.

Samtidig med at vi har skruet op for vores ambitioner, er det vigtigt for os at have en balanceret tilgang. Området er i hastig udvikling, og vi skal hele tiden følge op og være klar til at udvikle vores mål undervejs.

Berit Behring


De konkrete mål for Danske Banks syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed kommer i forlængelse af bankens ambitioner om at blive en bedre bank for alle interessenter – kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer – der blev offentliggjort i november 2019.

  • Over 100 mia. kr. til bæredygtig finansiering, inkl. grønne obligationer udstedt på vegne af kunder. Op fra niveauet på 46 mia. kr. i 2019. Dertil kommer en forpligtelse om senest i 2023 at sætte et klimamål for det samlede udlån til erhvervskunderne i overensstemmelse med klimamålsætningerne i Paris-aftalen.

  • Danica Pension forpligter sig til senest i 2023 at placere mindst 30 mia. kr. af sine investeringer i aktiver, der understøtter den grønne omstilling, i forhold til 10 mia. kr. i 2019. Dette konkrete 2023-mål kommer i forlængelse af Danicas tidligere annoncerede mål om at nå op på 100 mia. kr. i 2030.

  • Danske Bank vil senest i 2023 reducere sin egen CO2-udledning med 75 pct. i forhold til 2010, svarende til en reduktion på 10 pct. i forhold til 2019.

  • Andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35 pct. senest i 2023 i forhold til 23 pct. i 2019 – svarende til en stigning på 50 pct. Dette er et første mål som led i en bredere strategi for mangfoldighed og inklusion.

  • 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder skal understøttes med værktøjer, services og ekspertise, så de kan vokse og gøre en positiv samfundsmæssig forskel, i forhold til omkring 3.800 ved udgangen af 2019.

  • Understøttelse af 2 mio. unge, børn og deres forældre med værktøjer og ekspertise inden for finansiel forståelse, med udgangspunkt i eksisterende digitale værktøjer som Pengeby og lommepenge-appen – i forhold til 720.000 personer ved udgangen af 2019.

  • Mere end 95 pct. af vores medarbejdere skal fortsat fuldføre årlig undervisning i compliance- og risikoforhold som en del af ledelsens løfte til alle medarbejdere om, at der vil blive investeret i, at de hvert år sikres bedre og bedre uddannelse.


Om bæredygtig finansiering og grønne obligationsudstedelser

Bæredygtig finansiering er formidlingen af kapital til projekter med en klart defineret miljø- eller samfundsmæssig gevinst, eksempelvis projekter, der har til formål at reducere CO2-udledningen. Dette kan ske i form af grønne lån til kunder, der arbejder med et grønt formål, eller ved at hjælpe kunder med at udstede grønne, sociale eller bæredygtige obligationer, der gør det muligt for udstedere – virksomheder, finansielle institutioner og stater – at skaffe finansiering til projekter, der understøtter en bæredygtig udvikling.

Danske Bank tilsluttede sig Green Bond Principles i 2014 og har som den første nordiske bank indgået partnerskab med Climate Bond Initiative (CBI).

Kontakt

Souschef i presseafdelingen: Karl Kjær Bang, Telefon: +45 14 14 00