Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fremskridt i Danske Banks indsats for at rette op på fejl i ældre kundesager

Den 22. oktober 2020 informerede Danske Bank om, at der var etableret en central enhed med det formål at sikre, at en række ældre kundesager håndteres rettidigt, beslutsomt og proaktivt. Vi offentliggjorde samtidig de væsentligste sager, som alle var og stadig er på forskellige stadier i håndteringen.

Danske Bank fortsætter indsatsen med at rette op på fejl i de kundesager, som kan have resulteret i tab for vores kunder og giver nedenfor en opdatering på de væsentligste fremskridt.

”Vores arbejde med at rette op på fejl i de identificerede kundesager skrider støt fremad, både i form af direkte kommunikation til de berørte kunder og i en række tilfælde udbetaling af kompensation. I nogle sager er vi stadig i gang med at undersøge de bagvedliggende årsager og konsekvenser, da det er komplekse problemstillinger, der går mange år tilbage. Vi er fast besluttede på at rette eventuelle fejl, vi måtte have begået og at gøre det så hurtigt som muligt. Alle berørte kunder vil selvfølgelig blive kompenseret for eventuelle tab, de måtte have haft på grund af vores fejl,” siger Peter Rostrup-Nielsen, som er ansvarlig for den centrale enhed.

Vi holder løbende de relevante myndigheder orienteret.

Opdatering om væsentlige fremskridt i indsatsen for at rette op på fejl i ældre kundesager:
  • Fejlbehæftede data i inkassosystemerne: Vi har gennemgået ca. 78.000 ud af de ca. 106.000 inkassokunder, hvor det er vurderet, at der var risiko for overopkrævning. Vi har indtil nu konstateret, at omkring 1.100 kunder skal kompenseres som følge af overopkrævning, og indtil videre er ca. 550 kunder blevet kompenseret med et gennemsnitligt beløb på knap 1.100 kroner, hvilket samlet set beløber sig til i alt knap 600.000 kroner. Desuden har vi kontaktet i alt ca. 1.250 kunder, der kan være påvirket af den relaterede såkaldte home-problemstilling, der betyder, at kunder kan have haft tab som følge af mæglersalærerne på frivillige underskudshandler. Vi har desværre også identificeret en risiko for en fejl i vores arbejde med at rette fejlbehæftede data for et begrænset antal Realkredit Danmark-kunder, hvor en række sager allerede kan være blevet genberegnet og nogle få af disse indbragt for domstolene. Vi har stoppet genberegningen, og de få sager, hvor der er fejl og som er indgivet til domstolene, vil blive trukket tilbage.

  • Fejlbehæftede data i visning af gevinst og tab på aktier: I sagen om privat- og erhvervskunder i Norden og Luxembourg, som kan have fået vist en fejlbehæftet opgørelse af estimerede gevinster eller tab i eksempelvis net- og mobilbanken, har vi kontaktet alle berørte kunder. Den forkerte indberetning af skat, der på vegne af ca. 60 svenske kunder blev foretaget til de svenske skattemyndigheder, er også blevet rettet.

  • Forsinkelser i refusion af udbytteskat: Vi vil inden årets udgang have refunderet 160 ud af de i alt 5.500 kunder primært i Danmark, hvor udbetalingen af refunderet udbytteskat har været forsinket, og vi fortsætter med at gennemgå sagerne.

  • Fejlagtig registrering af rabatter på specifikke handler: Vi har nu kontaktet de første ud af de ca. 3.000 kunder, der muligvis ikke har modtaget de aftalte rabatter på specifikke valutahandler. Det vedrører som tidligere kommunikeret primært erhvervskunder på tværs af vores markeder.

  • Uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale: Som beskrevet i pressemeddelelse af den 11. december 2020 har vi informeret omkring 600 privatkunder på tværs af Norden om, at der har været uoverensstemmelse mellem deres investeringsprofil og deres investeringsaftale på grund af fejl i bankens manuelle registreringer. Derudover har vi kontaktet omkring 1.000 ud af de yderligere 1.900 kunder, for hvem der også er uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale, men af andre årsager end forkert manuel registrering.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.