Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank kontakter kunder om fejl i investeringsaftaler

Danske Bank kontakter nu cirka 600 kunder, hvor manuelle fejl har ført til, at der ikke er overensstemmelse mellem kundernes investeringsprofiler og investeringsaftaler. Dette er en af de problemstillinger, vi kommunikerede om i oktober 2020 i forbindelse med oprettelsen af den nye centrale enhed, der skal sikre tilfredsstillende løsning af en række ældre sager, hvor fejl kan have resulteret i tab for nogle af vores kunder.

I forbindelse med en større gennemgang af kunders investeringsaftaler og -profiler i september 2020 identificerede vi, at en fejlregistrering af disse i en række tilfælde havde ført til uoverensstemmelser mellem kundernes aftale og profil. Der har tidligere været foretaget lignende oprydninger i investeringssystemerne, der har ført til rettelser af lignende fejl, uden at det dog blev sikret på systematisk vis, at de ikke kunne opstå på ny. Vi har siden september 2020 arbejdet med at styrke vores kontroller og har opdateret processerne for, hvordan investeringsaftalerne registreres, så lignende fejl ikke kan gentage sig.

Fejlene i denne sag kan betyde, at nogle kunder har fået et lavere – eller i nogle tilfælde højere – afkast, end hvad de ellers ville have opnået, hvis investeringsaftalen var blevet registreret korrekt. De kunder, der har lidt tab, vil naturligvis blive kompenseret. Kompensationsbeløbet kan først beregnes, når vi sammen med den enkelte kunde har gennemgået den individuelle investeringsprofil og –aftale, hvilket vi nu vil sikre sker.

”Vi beklager sagen og den ulejlighed, det giver de berørte kunder. Vi er ved at gennemgå sagerne og kompenserer naturligvis de kunder, der har lidt et tab på grund af fejl fra vores side. Vi har styrket vores kontroller og interne processer for at sikre, at noget lignende ikke vil kunne ske igen,” siger Peter Rostrup-Nielsen, der er leder af den centrale enhed.

Danske Bank vil ud over de cirka 600 berørte kunder kontakte yderligere cirka 1.900 kunder, hvor der også er identificeret en uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale. Her skyldes det ikke manuelle fejlregistreringer, men eksempelvis at kunder har fået opdateret investeringsprofilen under et rådgivningsmøde uden efterfølgende at have returneret en underskrevet investeringsaftale.

Ud af de i alt cirka 2.500 kunder, som banken kontakter, er 2.300 af kunderne fra Danmark, mens resten er fra Sverige, Norge og Finland. Der er hovedsageligt tale om privatkunder, men der er også en lille gruppe erhvervskunder. Danske Bank har i alt omkring én million investeringskunder.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.