Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank tager konklusionerne i den uvildige undersøgers rapport til efterretning

Finanstilsynet og Danske Bank har modtaget rapport nr. 2 fra den uvildige undersøger, som vurderer bankens arbejde med at rette op på fejlene i bankens inkassosystemer. Banken noterer sig, at den uvildige undersøger i rapporten anerkender de fremskridt, som banken har gjort, og at kunderne bliver kompenseret. Vi erkender samtidig, at en række yderligere problemstillinger sætter spørgsmålstegn ved, om den oprindelige tidsplan kan holdes. Det er også grunden til, at banken undersøger alternative tilgange til at give inkassokunderne en hurtigere afklaring af deres sag, hvilket vi også kommunikerede om i april. 

Finanstilsynet og Danske Bank modtog den 31. maj 2022 rapport nr. 2 fra den uvildige undersøger. Vi er tilfredse med, at den uvildige undersøger anerkender de fremskridt, som banken har gjort, og de resultater, som banken har opnået i løbet af de sidste syv måneder, herunder i forhold til at stoppe gældsinddrivelsen og orientere kunderne samt det øgede antal kunder der har modtaget kompensation. 

Siden rapport nr. 1 blev offentliggjort, har Danske Bank udbetalt kompensation til ca. 5.500 kunder, der var blevet overopkrævet som følge af de oprindelige fejl i bankens inkassosystemer. Banken har ligeledes for nylig kompenseret over 600 kunder som følge af den manglende forhandling af det mæglersalær, de havde betalt i forbindelse med salget af deres ejendom (home-problemstillingen). Det betyder, at banken - bortset fra i bosager og særlige sager - enten har betalt eller er i færd med at betale kompensation til kunder i forbindelse med fem yderlige problemstillinger og arbejder på at afklare de skattemæssige forhold i forbindelse hermed.

Med hensyn til problemstillingen vedrørende uberettiget opkrævning af renter på rykkergebyrer hos kunder i Danmark har banken udbetalt kompensation til langt størstedelen af de 520.000 berørte kunder. For 271.000 kunders vedkommende er der udbetalt kompensation på mindre end 10 kr. Vi undersøger i øjeblikket, hvordan vi skal behandle de sager, der fortsat er udestående, og som vedrører konkurssager, sager vedrørende lukkede virksomheder, bosager og gældssaneringssager.

Vi erkender, at vi har en udfordring i forhold til at løse de udestående problemstillinger relateret til inkassosystemerne samt at give inkassokunderne en afklaring inden for en overskuelig fremtid, hvilket den uvildige undersøger også påpeger.

”Vi arbejder målrettet på at løse problemstillingerne relateret til vores inkassosystemer og give vores kunder en afklaring. Dette arbejde har gjort det muligt for os at kompensere en række kunder og bragt os tættere på en løsning på de oprindelige fejl. Som en del af arbejdet med at afhjælpe problemstillingerne relateret til bankens inkassosystemer har banken dog løbende identificeret yderligere problemstillinger,” siger Peter Rostrup Nielsen, der leder den centrale enhed, der blev etableret for at sikre rettidig, konsistent og proaktiv håndtering af problemstillingerne i forbindelse med bankens gældsinddrivelse. Han fortsætter:

”Vi anerkender derfor den uvildige undersøgers resultater, som afspejler det, vi kommunikerede om i april 2022 med hensyn til det stigende omfang af og den stigende kompleksitet i arbejdet med at rette op på fejlene i vores inkassosystemer. Som vi sagde dengang, forventer vi, at dette betyder, at arbejdet med at afhjælpe problemstillingerne relateret til gældsinddrivelsen i Danmark vil strække sig ud over vores oprindelige deadline i 2023. Vi er enige med den uvildige undersøger i, at dette er utilfredsstillende, og kan kun beklage den frustration, som den langvarige proces med at rette op på fejlene har medført for de berørte kunder. Som følge af forsinkelsen undersøger vi, som vi kommunikerede om i april 2022, alternative tilgange til at finde frem til en endelig løsning, således at bankens inkassokunder sikres en afklaring.” 

Danske Bank forventer at fremlægge sine forslag til ovennævnte alternative tilgange for Finanstilsynet i løbet af sommeren.

Vi fortsætter samarbejdet med den uvildige undersøger og inddrager dennes input og vurderinger i vores arbejde med at opbygge et solidt udgangspunkt for den fremtidige gældsinddrivelse.

Vores seneste opdatering giver et overblik over fremdriften i vores arbejde med at rette op på fejl i ældre kundesager.

Rapporten fra den uvildige undersøger kan læses her.

Danske Bank
  • Ulrik Scheibye

    Pressemedarbejder, Danske Bank

    Phone: +45 45 14 14 00
    Email: ulrs@danskebank.dk

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.