Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank fjerner negative renter for alle kunder og indfører positive renter for privatkunder

Danske Bank ændrer renten på indlån i danske kroner for bankens privat- og erhvervskunder. Samtidig ændrer vi renten på indlån i euro for erhvervskunder. Renteændringerne træder i kraft den 1. oktober 2022.

”Vi fjerner nu negative renter på indlån for alle vores kunder. Endvidere kan alle privatkunder med NemKonto i Danske Bank få helt op til 0,80% i rente om året på deres opsparing. Kunderne kan nemt og helt gratis oprette opsparingskonti i netbanken, og senere på året også i mobilbanken. Samtidig tilbyder vi nu 0,80% på Børneopsparing. Vi står naturligvis fortsat til rådighed for at rådgive vores kunder om alle de muligheder, de har i relation til opsparing og placering af deres indlån, herunder investering,” siger Mark Wraa-Hansen, privatkundechef for Danske Bank i Danmark.

Når vi fastsætter renten på indlån, gør vi det ud fra en række forhold, blandt andet Nationalbankens renter samt konkurrencemæssige og forretningsmæssige hensyn.

Privatkunder
  • Den variable rente på indlån i danske kroner ændres fra -0,20% til 0% om året.
  • Den variable rente på opsparingskontoen Danske Indlån ændres til 0,40% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 0,60% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., og 0,80% om året for indestående over 500.000 kr., såfremt man har NemKonto i Danske Bank.
  • Danske Indlån kan nemt oprettes i netbanken og senere på året også via Mobilbanken.
  • Den variable rente på Børneopsparing og Danske Gave ændres til 0,80% om året.
Læs mere på danskebank.dk/nyrente


Erhvervskunder
  • Standardrenten på indlån i danske kroner ændres fra -0,60% til pt. 0% om året
  • Standardrenten på indlån i euro ændres fra -0,25% til pt. 0% om året.
Læs mere på danskebank.dk/erhverv/renteændring.

”Det er positivt, at vi nu kan fjerne den negative rente. Med renteændringen sikrer vi, at vi fortsat samlet set har et stærkt og konkurrencedygtigt tilbud til vores kunder, samtidig med at vi har en robust forretning,” siger Niels Bang-Hansen, chef for Danske Banks erhvervskunder i Danmark.

Danske Bank