Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Irske Centralbank afslutter sin undersøgelse af Danske Bank i Irland

Danske Bank A/S har en filial i Irland og er derfor under Den Irske Centralbanks (CBI) tilsyn. Siden 2014 har Danske Banks irske filial kun beskæftiget sig med store erhvervs- og institutionelle kunder.

CBI modtog i 2019 en orientering fra Danske Bank om, at en gruppe kunder i perioden 2010-2019 fejlagtigt ikke havde været omfattet af bankens automatiserede transaktionsmonitorering, og CBI indledte derefter en undersøgelse af sagen. Danske Bank har indvilliget i at betale en bøde på 1.820.000 euro, der er udstedt i henhold til CBI’s administrative sanktionsprocedure. Det indgåede forlig markerer undersøgelsens afslutning.

Danske Bank anerkender alvoren af de fejl, der er identificeret i CBI’s undersøgelse, og som er anført i den redegørelse, som CBI har offentliggjort i dag. Banken tager redegørelsen fuldt ud til efterretning.

Danske Bank har via en tredjepart gennemført en undersøgelse af transaktioner for perioden 2016-2019. Resultatet af undersøgelsen viste, at risikoen for økonomisk kriminalitet i forbindelse med de undersøgte transaktioner var meget lav og kun gav anledning til én mistænkelig transaktionsrapport (STR) i forhold til kunderne i den irske filial. Danske Bank har ikke identificeret kunder, som har lidt noget økonomisk tab som følge af fejlen.

Fejlene, som undersøgelsen drejede sig om, var fuldt ud korrigeret i marts 2019. CBI har noteret sig, at banken har samarbejdet om undersøgelsen af denne sag.

Danske Bank beklager dybt og undskylder for fejlene, som foranledigede denne undersøgelse. Danske Bank anerkender vigtigheden af at have effektive procedurer for hvidvaskbekæmpelse og tager vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen samt tilhørende vejledninger meget alvorligt. Danske Bank har afsat betydelige ressourcer til at forebygge økonomisk kriminalitet og har 3.600 fuldtidsansatte beskæftiget inden for området. Danske Bank vil ved udgangen af 2022 have brugt cirka 12 mia. kr. siden 2018 på at opretholde og forbedre vores overordnede rammer for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskkontroller.

Danske Bank

Kontaktperson: Helga Heyn, Leder af presseafdelingen, telefon 45 14 14 00