Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny strategi skal gøre det endnu mere attraktivt at være investeringskunde i Danske Bank


I dag løftes sløret for Danske Bank Asset Managements nye strategi, der bygger på et stærkt fundament af investeringsprodukter og fire markante indsatsområder, der tilsammen skal sætte turbo på væksten.

De kommende år byder på en række forandringer i kapitalforvaltningen i Danske Bank, der vil styrke produktudbuddet til kunderne yderligere og sikre en bredere distribution. Det første konkrete skridt på vejen er allerede taget, med etableringen af et strategisk samarbejde med to af verdens mest erfarne kapitalforvaltere. 

”Med denne strategi sætter vi en ambitiøs målsætning, der har til formål at cementere og udbygge vores position i Norden målt på kvaliteten af vores investeringsprodukter til kunderne. Her har vi markerer os virkelig stærkt, hvilket den generelle performance i 2023 afspejler. De senere år har vi alligevel mistet terræn i forhold til flere af vores konkurrenter – bl.a. fordi vi af forskellige årsager har haft modvind i forhold til distribution af produkterne. Derfor fokuserer vi på fire konkrete indsatsområder, der skal sætte fart på væksten igen,” siger Christian Heiberg, Head of Danske Bank Asset Management.


Med denne strategi sætter vi en ambitiøs målsætning, der har til formål at cementere og udbygge vores position i Norden målt på kvaliteten af vores investeringsprodukter til kunderne. 

 Christian Heiberg

Head of Danske Bank Asset Management, Danske BankFokus på fire konkrete områder
Strategien centrerer sig om fire indsatsområder, der tilsammen gør det endnu mere attraktivt for kunderne at vælge Danske Bank Asset Management.

1. Tættere samarbejde om rådgivning til privatkunder
Fremover vil Danske Bank Asset Management knytte et endnu tættere samarbejde med privatkundeafdelingen i Danske Bank om udvikling af nye produkter, investeringsværktøjer, uddannelse og oprustning i rådgivernetværket. Danskerne slog i 2023 rekord i størrelsen på de kontantbeholdninger, der står passivt på bankkontoerne. Investeringsområdet rummer således et stort vækstpotentiale i forhold til privatkunderne ved at skrue endnu mere op for den proaktive rådgivning og kommunikation på investeringsområdet. 

2. Styrket relation til institutionelle kunder

Danske Bank Asset Management vil styrke produktudbuddet til det institutionelle segment yderligere. Det vil ske ved fortsat at omsætte kundernes behov til nye konkrete produkter og løsninger. Det har gjort sig gældende i de seneste år, hvor Danske Bank Asset Management har lanceret en række produkter, der har markeret sig internationalt, lige som vi de senere år har skabt overbevisende resultater inden for bl.a. porteføljeløsninger og alternativer investeringer. Samtidig skal organisationen være bedre til at integrere den store ekspertise i Asset Management i rådgivningen af de institutionelle kunder. 

3. Nye strategiske samarbejder
Danske Bank vil bl.a. gøre det nemmere og mere attraktivt for eksterne distributører at formidle produkterne fra asset management – bl.a. via et bedre operationelt set up og mere smidige processer for at få nye kunder med ombord. Samtidig skal kapitalforvaltningen i banken i højere grad komplementere egne styrker med de strategiske partneres styrker, for dermed fortsat at kunne udbyde et bredt udvalg af attraktive produkter på et internationalt niveau.

4. Forenkling af værdikæden
Danske Bank vil forenkle og optimere en lang række processer og strukturer – både i kapitalforvaltningen, hvor vi bl.a. er ved at afdække fordelene ved nye cloud-baserede softwareløsninger, og i fondsforvaltning, hvor banken i dag både har forvaltningsselskaber i Danmark, Luxembourg, Norge og Finland. En forenkling af værdikæden er en forudsætning for, at Danske Bank Asset Management kan lykkes fuldt ud med de andre fokusområder i vækststrategien.

Til hver af de fire overordnede fokusområder knytter sig en række konkrete initiativer, som gradvist vil blive implementeret over de kommende år. Allerede i dag offentliggør Danske Bank Asset Management to nye strategiske partnere.


Vi forventer, at samarbejdet vil give os endnu stærkere produkter – også når det gælder vores porteføljeløsninger, hvor strategierne indgår som væsentlige komponenter.

Thomas Otbo

Investeringsdirektør, Danske Bank Asset ManagementFremtidigt fokus i vores kapitalforvaltning
For at kunne levere investeringsprodukter på højeste niveau, sker der allerede nu en tilpasning af, hvilke investeringsstrategier, der forvaltes in-house i Danske Bank Asset Management.

”Fremover vil vi i vores kapitalforvaltning fokusere endnu skarpere på de områder, hvor vi er blandt de bedste og kan skabe mest værdi for vores kunder. Det er her, vi ser det største vækstpotentiale – og det gælder bl.a. vores porteføljeløsninger og alternative investeringer såsom hedgefonde, private equity, private credit og infrastruktur, aktiv forvaltning inden for nordiske aktier og obligationer samt andre udvalgte flagskibsstrategier,” siger Thomas Otbo, der er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management.

For en række af vores øvrige aktie- og obligationsstrategier har Danske Bank Asset Management netop indgået samarbejde med to af verdens største og mest kompetente kapitalforvaltere – Goldman Sachs Asset Management og BlackRock – om forvaltning af strategierne. 

”Samarbejdet betyder, at en række strategier ikke længere vil blive forvaltet in-house i Danske Bank Asset Management, da vi vurderer, at vi med samarbejdspartnerne kan skabe mere værdi for vores kunder og bidrage til vores vækstambitioner. Vi forventer, at samarbejdet vil give os endnu stærkere produkter – også når det gælder vores porteføljeløsninger, hvor strategierne indgår som væsentlige komponenter,” fortæller Thomas Otbo.

Fire indsatsområder


Tættere samarbejde om rådgivning til privatkunderStyrket relation til institutionelle kunder
Nye strategiske
samarbejderForenkling af
værdikæden


Billede til mediebrug

Bemærk: Bruger du materiale fra vores billedbank, skal du huske at overholde reglerne i markedsføringsloven. Det betyder, at du ikke må anvende vores materiale i forbindelse med spil eller spiludbydere. Bruger du vores materiale i forbindelse med indhold om boligkreditaftaler, gælder dette ikke.
Hent billede


​Kontakt

Presseansvarlig Christian Sigersted Larsen
Email: chrla@danskebank.dk
Mobil: +45 6012 2302