Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank investerer i cloud-teknologi og indgår en flerårig aftale med AWS

Danske Bank indgår en flerårig aftale med Amazon Web Services (AWS). Som led i vores Forward ’28-strategi ønsker vi at tilbyde kunderne nye digitale løsninger, flere selvbetjeningsmuligheder og nem og hurtig adgang til at klare de daglige bankforretninger, samtidig med at vi bliver en mere effektiv bank. Vi vil indfri vores strategiske ambition ved blandt andet at foretage yderligere investeringer i digitalisering og cloud-teknologi.

Vi vil migrere en nærmere udvalgt del af vores infrastruktur, applikationer og data, herunder systemer til privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder, til AWS. Samarbejdet giver os adgang til cloud-baserede applikationer, services og funktionaliteter, og med AWS’ teknologier vil vi kunne optimere og modernisere bankens applikationer.

Vi er og vil fortsat være en førende bank i en digital tidsalder, og vi investerer derfor massivt i digitalisering og teknologi for at kunne give kunderne en bedre oplevelse og gøre driften mere effektiv. Vores kunder bliver mere og mere digitale, og vi fokuserer på at indfri deres forventninger til digitale services og på selv at blive en mere enkel, effektiv og sikker bank i overensstemmelse med vores Forward ’28-strategi,” udtaler Frans Woelders, Chief Operating Officer i Danske Bank, og fortsætter:

At vi kan arbejde med den nyeste teknologi giver os mulighed for at fremme innovation og give medarbejderne mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, samtidig med at vi bliver en mere attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække nye talenter. Med udgangspunkt i AWS’ globale infrastruktur og omfattende kompetence inden for cloud-løsninger kan vores udviklere hurtigt udvikle, teste og implementere den næste generation af bankservices i overensstemmelse med sikkerhedsmæssige, lovgivningsmæssige og bæredygtighedsmæssige krav.

Med henblik på at accelerere implementeringen af cloud-løsninger vil vi desuden uddanne mere end 1.500 medarbejdere i AWS og opkvalificere ledernes kompetencer på området.

Bedre servicering af kunderne i en stadigt mere digital verden
For bedre at kunne servicere kunderne i en stadigt mere digital verden har vi foretaget en teknologisk transformation af hele banken, der har fokus på at øge brugen af cloud-teknologi, data og AI, for hurtigere at kunne udvikle innovative løsninger til kunderne. Med migreringen til AWS er det vores mål at opnå produktivitetsforbedringer i hele organisationen.

Planerne omfatter flytning af over 16.600 virtuelle og fysiske servere samt mere end 1.000 applikationer fra vores private cloud til AWS. Vi vil udnytte hele AWS’ palet af cloud-teknologier, herunder AWS’ løsninger inden for AI/ML og generative AI, til at øge produktiviteten hos vores udviklere, understøtte grænsefladen mellem brugere og systemer, generere individuelle anbefalinger og opnå indsigt fra vores interaktion med kunderne til løbende at forbedre den digitale bankoplevelse.


Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.