Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Compliance

Danske Bank har en selvstændig compliance-funktion – Group Compliance – som er ansvarlig for at overvåge at koncernen overholder gældende lovgivning, markedsstandarder og interne regler, og for at rådgive om, hvordan væsentlige compliance-risici kan reduceres.
Download compliance politik

Adfærdsregler

Adfærdsreglerne er et sæt interne regler, der har til formål at hjælpe medarbejderne i deres daglige beslutninger. Reglerne indeholder retningslinjer for adfærd over for kunder og leverandører. Adfærdsreglerne er ikke udtømmende, men fokuserer på områder, der udgør en særlig compliance-risiko.

Vores holdning til markedsmisbrug og interessekonflikter

 • Det er af afgørende betydning at forhindre markedsmisbrug, og for at vi kan det, har vi har fastlagt interne regler og foranstaltninger.

  Vi har bl.a. retningslinjer for registrering af intern viden og identifikation af insidere. Vi fører og opdaterer kontinuerligt en intern liste over medarbejdere med adgang til intern viden. Vi har ligeledes retningslinjer for videregivelse, behandling og lagring af intern viden for at sikre, at intern viden udelukkende er tilgængelig for personer, der har behov for sådan viden for at opfylde deres arbejdsrelaterede pligter.

  Samtlige medarbejderes transaktioner i værdipapirer overvåges og er reguleret af retningslinjer og intern uddannelse. Koncernen har generelle retningslinjer for alle medarbejdere og mere restriktive retningslinjer for medarbejdere, der arbejder i følsomme funktioner. Kontrolaktiviteterne, som indebærer skærpet overvågning, er primært præventive.

 • Interessekonflikter kan opstå, hvor der er modstridende interesser mellem Danske Bank og/eller dens medarbejdere på den ene side og en kunde eller leverandør på den anden side.

  Vi har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter for at sikre, at vi altid træffer uafhængige beslutninger. Politikken hjælper os med at identificere forhold, der fører eller kan føre til en interessekonflikt, og som kan indebære en væsentlig risiko for vores kunder.

  Vi har indført regler for gaver og repræsentation – både til og fra medarbejderne – for at begrænse mulige interessekonflikter så vel som beskyldninger om bestikkelse.

  I overensstemmelse med politikken har vi procedurer, systemer og kontroller til at identificere og håndtere interessekonflikter for at undgå enhver tvivl om koncernens integritet og medarbejdernes kompetencer og adfærd.

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Whistleblowing

I Danske Bank opfordrer vi vores medarbejdere til så hurtigt som muligt at indberette mistanke om uregelmæssigheder eller lovovertrædelser.Vi ønsker at sikre, at vores medarbejdere kan foretage indberetninger, vel vidende at de vil blive taget alvorligt og undersøgt til bunds.

Vores whistleblower-system er en intern rapporteringskanal, som på en sikker, enkel og ensartet måde giver alle medarbejdere i koncernen og andre parter mulighed for at indberette forhold i situationer, hvor det ikke er muligt, hensigtsmæssigt eller sikkert at benytte de normale kommunikationskanaler. Indberetninger og spørgsmål, der modtages via whistleblower-systemet, behandles som strengt fortrolige oplysninger og tilgår Group Compliance samt bestyrelsens revisionsudvalg.