Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Krigen i Ukraine: Det gør Danske Bank

Danske Bank følger den ulykkelige situation i Ukraine tæt, og vores tanker går til alle, der er påvirket af krigen.

Vi støtter vores kunder med rådgivning og løbende ekspertviden relateret til vores kunders aktiviteter og økonomi, og vi overholder naturligvis sanktionerne indført af FN, EU og Storbritannien samt amerikanske sanktioner. Derudover har Danske Bank taget en række øvrige initiativer - læs mere om dem her på siden.  

Vi er alle forfærdede over det, der sker i Ukraine. Der er krig i Europa. Det er noget, der berører os alle dybt, og jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse med alle, der er berørt af den russiske invasion af Ukraine.

Den russiske invasion går imod alt, hvad Danske Bank står for, og som bank og en del af det globale finansielle system har vi en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at de sanktioner, der pålægges Rusland, gennemføres rettidigt og hensigtsmæssigt.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske Bank

Sanktioner & øvrige tiltag

Vi har ingen fysisk tilstedeværelse i Rusland, og russiske aktiver indgår ikke i bankens treasury-aktiviteter (kapital og likviditet) – og vi vil hverken erhverve eller investere i sådanne aktiver.

Mere om vores eksponering

Vi har besluttet at ekskludere russiske statsobligationer og russiske statsejede virksomheder fra investeringsporteføljer og -produkter. Implementeringen vil ske i det tempo og omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser, og blandt andet ske under hensyntagen til kontraktlige forpligtelser og mandater, godkendelse i investeringsfonde etc. og andre formelle godkendelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.

I overensstemmelse med Danske Banks Financial Crime Policy, overholder vi naturligvis relevante sanktionsordninger i samtlige de jurisdiktioner, hvor Danske Bank driver forretning, og som vi er eksponeret mod.

Vi overholder sanktioner indført af FN, EU og Storbritannien samt amerikanske sanktioner, i det omfang de har relevante følger for koncernens forretningsaktiviteter. Derudover kan vi vedtage yderligere restriktioner på grundlag af generelle risici for økonomisk kriminalitet. Specifikt med hensyn til de sanktioner, der er vedtaget af EU, USA og Storbritannien som svar på Ruslands invasion af Ukraine vil Danske Bank overholde de nye restriktioner.

Mere om, hvad sanktioner erKunder

Krigen i Ukraine er ulykkelig fra et menneskeligt synspunkt. Det kan virke hårdt at tale om økonomi i en sådan situation, men krigen påvirker også den globale økonomi, og som bank har vi et ansvar over for vores kunder og samfundet for at sikre, at vores kunder får den rette rådgivning til at håndtere konsekvenserne bedst muligt. Vi er derfor klar med rådgivning til de kunder, der har brug for det, og vi publicerer løbende viden og indsigter om krigens betydning for vores kunders økonomi. 

Læs mere på dit lokale website

Donation og frivilligt arbejde

Mange i banken er ivrige efter at give en hjælpende hånd, og vi har derfor besluttet at udvide vores program for frivilligt arbejde, så medarbejderne får bedre muligheder for at bruge deres arbejdstid på frivilligt arbejde til at støtte Ukraine.

For at understøtte de humanitære behov i Ukraine har Danske Bank desuden besluttet at yde et direkte finansielt bidrag til Red Barnet’s målrettede humanitære bistandsprogram for Ukraine.