Strategiske temaer

For mere end 10 år siden tilsluttede vi os FN’s Global Compact. Som en del af vores fortsatte opbakning støtter vi FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats. På denne side kan du læse mere om de tre temaer, og hvordan vi bidrager til FN’s Verdensmål. 

Bidrag til FN's Verdensmål

Verdensmålene kræver handling fra os alle. På tværs af lande, virksomheder og civilsamfund må vi gøre vores bedste, hvis det skal lykkes at indfri FN's ambitiøse mål. Vi bidrager til en vifte af verdensmålene, men har i særdeleshed valgt at fokusere på Kvalitetsuddannelse, Anstændige Jobs & Økonomisk Vækst og Klimaindsats. Ved at fokusere på disse tre mål stiller vi vores ekspertise til rådighed og gavn for fremtidige generationer og støtter omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

Jeanette Fangel Løgstrup 

Head of Group Societal Impact and Sustainability, Danske Bank

Finansiel Tryghed & Sikkerhed

Digitaliseringen er med til at transformere den finansielle infrastruktur og øge behovet for at udvikle en grundlæggende forståelse af digitale penge og IT-sikkerhed. Vi har derfor et strategisk fokus på at øge finansiel tryghed og sikkerhed i samfundet gennem viden, værktøjer og uddannelse, hvormed vi bidrager til FN's Verdensmål nummer 4.

Læs mere om vores initiativer inden for Finansiel tryghed & sikkerhed

Innovation & Entreprenørskab

Iværksættere og nystartede virksomheder er afgørende for innovation, produktivitet og vækst i samfundet. Vi har derfor et strategisk fokus på at hjælpe nordiske startups og vækstvirksomheder med at slå igennem, vokse og øge deres positive påvirkning på samfundet, hvormed vi bidrager til FN's Verdensmål nummer 8.

Læs mere om vores initiativer inden for Innovation & Entreprenørskab

Klima & Miljø

Klimaforandringer er en global udfordring, som har betydning for os alle. De udgør store miljømæssige, økonomiske og sociale risici, men rummer også muligheder for at finde bæredygtige løsninger, der bekæmper dem og deres konsekvenser. Vi støtter den samfundsmæssige omstilling til en mere klimavenlig økonomi og bidrager til FN’s Verdensmål nummer 13.

Læs mere om vores initiativer inden for Klima & miljø 

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Vores Societal Impact strategi 2025 sætter retningen for vores ambition, mens vores relaterede politikker styrer og guider vores tilgang til at drive en ansvarlig og transparent forretning.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere