Ansvarlige investeringer

Når du investerer sammen med Danske Bank, har vi pligt til arbejde for et afkast, der er både konkurrencedygtigt og bæredygtigt over tid. Derfor indgår vurdering af god selskabsledelse, miljø og sociale faktorer - på linje med de finansielle som en væsentlig faktor, når vi udvælger vores investeringer.

Vi investerer for at skabe værdi og samtidig imødekomme kundernes behov, vores rolle i samfundet og standarder for bæredygtighed verden over.

Ulrika Hasselgren

Head of Sustainability & Impact Investment i Danske Bank

Om vores arbejde

Vores tilgang til ansvarlige investeringer bygger på en række elementer, der sikrer vores kunder attraktive løsninger, produkter og afkast, der samtidigt er bæredygtige. Vi vurderer virksomheders selskabsledelse og håndtering af miljømæssige og sociale forhold. Det indebærer også, at vi skal håndtere en række dilemmaer og udfordringer. Det er vores mål at være åbne omkring disse og samarbejde med både kunder og samarbejdspartnere for at finde frem til den bedst mulige løsning.

Vi vurderer bæredygtighed og påvirkning på samfundet

Vi evaluerer vores investeringer for også at forstå aspekter som bæredygtighed og deres påvirkning på mennesker, miljøet og verden. Det gør vi i en systematisk proces, hvor vi både screener and laver evalueringer af virksomheder og vores porteføljer på baggrund af internationale standarder.

Vi er i dialog med virksomheder og samarbejdspartnere

Vi har en konstruktiv dialog med virksomheder og samarbejdspartnere for at forstå og adressere de muligheder og risici, vi identificerer i screening- og vurderingsprocessen.

Vi tager aktivt ejerskab og udnytter vores stemmeret

Vi er aktive ejere og bruger vores aktionærrettigheder til at stemme ved de generalforsamlinger, hvor vi har mulighed for at opnå indflydelse.

Vi investerer ikke i alt

Vi investerer for at skabe værdi, mens vi samtidig imødekommer vores kunders behov, vores rolle i samfundet og standarderne for bæredygtighed rundt omkring i verden. Derfor er der visse sektorer, selskaber og produkter, som vi ikke investerer i. Du kan se eksklusionslisten her

Vi er åbne om vores arbejde

Vi offentliggør vores politikker og arbejdsmetoder og opdaterer dem løbende for at følge best practice indenfor ansvarlige investeringer. Vi fortæller løbende om udviklingen til kunderne. 

Vi søger indflydelse gennem samarbejde

 Vi støtter og arbejder for flere af industriens initiativer for at fremme bæredygtig udvikling og gennemsigtighed om virksomheders ansvar.

Stemmeafgivelse og dialog om bæredygtighed i 2017

Vi fokuserer vores indsats som aktive ejere i de selskaber, hvor vi kan få betydelig indflydelse.

Vi er i løbende dialog med selskaber om specifikke bæredygtighedstemaer, der ligger inden for vores politik for ansvarlige investeringer. 
Se listen over selskaber her

Samarbejde gør en forskel

Ved at arbejde sammen med ligesindede investorer og samarbejdspartnere ønsker vi at skabe et øget kendskab og forståelse for den løbende udvikling inden for bæredygtighed. Det gør vi med et håb om, at vi sammen kan opnå større indflydelse.

 • Carbon Disclosure Project
  Danske Bank deltager i CDP, en nonprofitorganisation, der indsamler og deler information om udledning af drivhusgasser og klimaforandringsstrategier for at mindske risici og udnytte de muligheder, der er forbundet med klimaforandringerne.

  Læs mere
 • Institutionel Investor Group on Climate Change
  Danske Bank er medlem af IIGCC. IIGCC har over 90 medlemmer, herunder nogle af Europas største pensionskasser og fondsforvaltere, og repræsenterer aktiver på EUR 7,5 bio. IIGCC's mission er at danne grundlaget for et samarbejde, der kan sikre, at der i offentlige politikker, investeringspraksis og virksomhedsadfærd tages hensyn til de langsigtede muligheder og de risici, der er forbundet med klimaforandringer.

  Læs mere
 • FN's principper for ansvarlige investeringer
  Danske Bank har underskrevet de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), som er et investorinitiativ koordineret af UNEP Finance Initiative og FN's Global Compact-initiativ.

  Læs mere
 • FN's miljødeklaration for finansielle virksomheder
  Danske Bank er medlem af UNEPFI, som er et globalt samarbejde mellem UNEP og den finansielle sektor. Mere end 200 institutioner, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber og fondsforvaltere, arbejder sammen med UNEP om at forstå effekten af miljømæssige og sociale overvejelser på finansielle resultater. Det handler om, at man skal kunne se en effekt på ens finansielle resultater af at tage hensyn til miljøet.

  Læs mere

Sidste nyt

Fonde med særlig fokus på bæredygtighed

Vurderingen af bæredygtighed er noget, vi har fokus på i alle vores fonde.

 

Flere af vores egne fonde har en individuel bæredygtighedsprofil og en specifik ”Morningstar Sustainability Rating”.

 

For nogle af vores fonde stiller vi yderligere krav om ansvarlighed for at imødekomme særlige ønsker fra vores kunder. Se hvilke her

Hvordan vi håndterer brancher med øget bæredygtighedsrisiko

 Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer bidrager til klimaforandringer. Men vi accepterer behovet for brugen af fossile brændstoffer til at understøtte den økonomiske udvikling.

Læs mere

Klimaforandringer 
Ved at reducere udledningen af drivhusgasser  på tværs af alle industrier, mindsker vi risikoen for klimaforandringer, og det baner vej for ny, bæredygtig vækst og udvikling.

Læs mere

Landbrug 
Bæredygtighed i landbruget er vigtigt, fordi det bidrager til at bevare vores naturressourcer og reducere fattigdom og sult i verden.

Læs mere

Minedrift og metaller
Bæredygtig minedrift bidrager til at sikre naturressourcer og mindske fattigdom i verden.

Læs mere

Skovbrug
Veldrevet skovbrug er en nødvendighed for et bæredygtig miljø, både lokalt og globalt, og skaber hjemsted for flora, fauna og mennesker.

Læs mere

Våben og forsvar
Våben - og forsvarsindustrien indebærer en risiko i forhold til den potentielle brug af forskellige typer af våben, hvor  international ret og humanitære love overtrædes.

Læs mere

Human Rights

Vores Position Statement på Human Rights

Læs mere

Vil du vide mere?

Du kan få flere informationer i vores politikker og rapporter om, hvordan vi hos Danske Bank arbejder med ansvarlige investeringer.

 • 14. nov 2017Responsible Investment Policy
 • 02. jan 2017Excluded companies
 • 01. feb 2018Carbon footprint measurements on selected Danske Invest funds
 • 02. feb 2018Pooled Engagement Through Third Party 2017
 • 01. jun 2018Investment Restrictions

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere

Samfundsmæssige udfordringer

Vi hjælper med at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som samfundet står over for i dag. Find ud af, hvordan vi opbygger finansiel forståelse, øger tilgængeligheden til digitale services og hjælper nystartede virksomheder med at skalere.
Læs mere

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere