Vi forøger og beskytter værdien af kundernes investeringer

Styring af miljømæssige og sociale risici og sikring af ansvarlig ledelsespraksis er forudsætninger for at beskytte og øge værdien af vores kunders investeringer, og de kan bidrage til en positiv samfundsmæssig ændring på lang sigt. 

Klimaforandringer – en megatrend med økonomiske konsekvenser

 Drivhusgasser i atmosfæren kan muligvis ryste fundamentet for den globale økonomi, men verdens ledere har forpligtet sig til at reducere emissionerne, så de kommende årtier bør byde på betydelige investeringer i grøn energi. Læs mere om, hvordan investorer kan påvirke forandringer (på dansk).

Læs mere

"Klimaforandringerne er en megatrend for investorerne, da de problemer, de medfører, ikke bare forsvinder uden handling – men der har aldrig været større politisk vilje til at reducere virkningerne af de menneskeskabte klimaforandringer."


Ben Wicks
Rådgiver for Danske Invest om
klimarelaterede investeringer

C02-aftrykket i vores fonde

Danske Bank har underskrevet FN-initiativet ”The Montreal Carbon Pledge”. Dermed forpligter vi os til at måle og offentliggøre C02-aftrykket i en række af vores fonde.

Se resultatet for 2017 (på engelsk) 

 


Vores holdninger

Vi har udgivet seks position statements, der beskriver, hvordan vi arbejder med industrier, som er kendt for at have forhøjede miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici. I tilkendegivelserne fokuseres der på kredit- og investeringsprocedurer.

 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Agriculture
 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Climate Change
 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Forestry
 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Mining and Metals
 • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Arms and Defence

Sådan arbejder vi

Integration af ESG i investeringsbeslutninger

Vi integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser. 

Deltagelse og initiativer

Vi samarbejder med virksomheder for at forstå, hvordan de håndterer væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, og opfordrer dem til at overholde internationale ansvarlighedsprincipper

Dialog og afstemninger

Vi indgår løbende i dialog med virksomheder som led i vores generelle investeringspraksis og udøver vores ejendomsret ved afstemning på deres årlige generalforsamlinger, når det er relevant. 

Screening og udelukkelse.

Vi screener investeringer for at sikre, at virksomheder overholder internationale standarder og retningslinjer.

Politikker

 • 02. feb 2018Statement on Modern Slavery Act 2017
 • 20. nov 2017Stakeholder Policy
 • 14. nov 2017Responsible Investment Policy

Håndtering af kontroversielle emner

Kontroversielle emner
Mad og råvarer
Tobak
Statsobligationer
Kontroversielle emner

Håndtering af kontroversielle emner

Ansvarlige investeringer medfører mange udfordringer, hvor kontroversielle emner og komplekse problemer skal løses. Læs mere om konkrete problemstillinger, og hvordan vi håndterer dem, når vi investerer på vegne af vores kunder. 

Mad og råvarer

Mad og råvarer

Investeringer i råvarer og basale fødevarer gennem strukturerede produkter og økonomisk spekulation er af flere kilder (f.eks. FAO og UNTCAD) blevet forbundet med prisstigninger og stor volatilitet på råvarer. De fattigste i verden lider mest under denne indvirkning på priserne. Læs om, hvordan vi søger at sikre, at Danske Bank ikke spekulerer i råvaremarkederne for vores egen eller vores kunders regning.

Læs mere

Tobak

Tobak
Både blandt Danske Banks kunder og i befolkningen generelt er der fortsat delte meninger om tobak og rygning. Læs om vores holdning til tobaksindustrien, når vi investerer.

Læs mere

Statsobligationer

Statsobligationer
Når vi investerer i statsobligationer, kan vi ikke udøve aktivt ejerskab, og det er vanskeligt for investorerne at vide, hvad der sker med deres penge. Læs, hvordan vi løser dette problem

Læs mere

Ny fond for bæredygtighed

Vores nye European Corporate Sustainability Bond Fund investerer i obligationer udstedt af virksomheder, der opfylder skærpede kriterier for ansvarlige investeringer, f.eks. virksomheder, der støtter internationale (FN's) principper for ansvarlighed. Fonden har en forsigtig tilgang til kontroversielle industrier, har en skærpet ESG-bevidsthed og integrerer en innovativ bæredygtighedstankegang og research i forhold til sine investeringsbeslutninger. 

Videndeling øger opmærksomheden på ansvarlige investeringer

Danske Bank deltager aktivt i internationale og regionale fora, som arbejder på at skabe større opmærksomhed på ansvarlige investeringer og fælles praksis på området. Ved at samarbejde med andre ligesindede investorer og interessenter søger vi at bidrage til videnopbygning og -deling i takt med udviklingen på området. 
 • Carbon Disclosure Project
  Danske Bank deltager i CDP, en nonprofitorganisation, der indsamler og deler information om udledning af drivhusgasser og klimaforandringsstrategier for at mindske risici og udnytte de muligheder, der er forbundet med klimaforandringerne.

  Læs mere
 • Institutionel Investor Group on Climate Change
  Danske Bank er medlem af IIGCC. IIGCC har over 90 medlemmer, herunder nogle af Europas største pensionskasser og fondsforvaltere, og repræsenterer aktiver på EUR 7,5 bio. IIGCC's mission er at danne grundlaget for et samarbejde, der kan sikre, at der i offentlige politikker, investeringspraksis og virksomhedsadfærd tages hensyn til de langsigtede muligheder og de risici, der er forbundet med klimaforandringer.

  Læs mere
 • FN's principper for ansvarlige investeringer
  Danske Bank har underskrevet de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), som er et investorinitiativ koordineret af UNEP Finance Initiative og FN's Global Compact-initiativ.

  Læs mere
 • FN's miljødeklaration for finansielle virksomheder
  Danske Bank er medlem af UNEPFI, som er et globalt samarbejde mellem UNEP og den finansielle sektor. Mere end 200 institutioner, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber og fondsforvaltere, arbejder sammen med UNEP om at forstå effekten af miljømæssige og sociale overvejelser på finansielle resultater. Det handler om, at man skal kunne se en effekt på ens finansielle resultater af at tage hensyn til miljøet.

  Læs mere

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere

Samfundsmæssige udfordringer

Vi hjælper med at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som samfundet står over for i dag. Find ud af, hvordan vi opbygger finansiel forståelse, øger tilgængeligheden til digitale services og hjælper nystartede virksomheder med at skalere.
Læs mere

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere