Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kun få virksomheder føler sig klædt på til bæredygtighedskrav – nyt værktøj skal hjælpe

Stigende krav til ESG-rapportering presser danske virksomheder, og virksomhedslederne har ifølge eget udsagn ikke de kompetencer, der kan bringe dem i en mere bæredygtig retning. Nu lancerer Danske Bank i partnerskab med Lederne og Deloitte et gratis digitalt værktøj, der kan hjælpe virksomhederne i gang.
Arbejdet med bæredygtighed bliver centralt for alle ledere og virksomheder de kommende år. Men ifølge en ny undersøgelse fra fagorganisationen Lederne oplever kun 15,7 procent af de privatansatte ledere, at de har de nødvendige kompetencer til at leve op til forventningerne om eksempelvis grøn omstilling fra kunder, banker og investorer.

”Tallet reflekterer den dialog, vi har med vores erhvervskunder. Kunderne er generelt meget motiverede for at komme i gang med deres bæredygtige omstilling, men ofte ved de ikke, hvor de skal starte,” siger Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef i Danmark i Danske Bank. 

Danske Bank ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, og med den rolle vi spiller i samfundet, gør vi den største forskel ved at hjælpe vores kunder med rådgivning og finansielle løsninger, som understøtter deres transition.

Med ESG Profilen håber vi, at arbejdet med den bæredygtige omstilling bliver mere håndgribeligt og nemt at komme i gang med for vores kunder.

Niels Bang-Hansen

Erhvervskundechef i Danmark, Danske Bank 


ESG Profilen – et nyt værktøj til erhvervskunder
For at løfte arbejdet med bæredygtighed hos de danske erhvervskunder har Danske Bank indgået et partnerskab med fagorganisationen Lederne og rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte. Det har resulteret i ESG Profilen – et gratis, digitalt værktøj, som er tilgængeligt for alle ledere og virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med ESG-data.

”Som bank har vi et ansvar for at være med til at skubbe vores kunder i en mere bæredygtig retning. For hvis ikke vi gør det, så gør enten deres kunder eller leverandører. Med ESG Profilen håber vi, at arbejdet med den bæredygtige omstilling bliver mere håndgribeligt og nemt at komme i gang med for vores kunder,” siger Niels Bang-Hansen.

Hør Niels Bang-Hansen fortælle mere om her, hvordan banken kan hjælpe de danske virksomheder, og hvorfor det er nødvendigt:


0bb43e3a-a8bb-4e81-87db-59885c724a94

ESG Profilen er skabt af Lederne med involvering af medlemmerne og i samarbejde med eksperter fra Deloitte og Danske Bank og tager lederen igennem fire enkle trin, der

  • bidrager til et overblik over virksomhedens eksisterende bæredygtige indsatser 
  • giver et overblik over de krav og forventninger, som virksomhedens vigtigste interessenter har
  • hjælper med at udvælge og prioritere de ESG-områder, der er vigtige for virksomheden i fremtiden 
  • samler al den indtastede data og beregner virksomhedens ESG-nøgletal i en overskuelig rapport. 


En indsats, der giver bonus

En tidligere undersøgelse fra Lederne viser, at arbejdet med ESG giver værdi for virksomheden – både ved at styrke ledelsen af virksomhedens egen bæredygtighedsindsats og ved at gøre virksomheden mere attraktiv overfor kunder, investorer og potentielle medarbejdere. 

En del af Danske Banks klimaplan
I januar 2023 lancerede Danske Bank en ny og ambitiøs klimaplan, der sætter konkrete reduktionsmål på tværs af hele organisationen med henblik på at reducere CO2-udledningen from mod 2030 og 2050 i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. 

Langt størstedelen af Danske Banks klimaaftryk kommer fra den udledning, der stammer fra de aktiviteter, som banken indirekte er en del af gennem sine udlån og investeringer. En afgørende del af vores mål om at bidrage til at løse klimaudfordringer handler dermed om at hjælpe vores kunder i deres bæredygtige omstilling heriblandt også vores erhvervskunder.


Det betyder ESG

  • ESG står for "Environmental, Social and Governance" (miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold – ofte også omtalt som bæredygtighed).
  • ESG er direkte knyttet til en virksomheds forretningsmodel, personalepolitik og hvordan drift, produkter og ydelser understøtter bæredygtig udvikling.

  • ESG-rapportering forventes at få stadig større betydning for danske virksomheder og deres konkurrenceevne de kommende år.