Ansvarlig långivning

Udlån til vores privat- og erhvervskunder
Ved bevilling af lån indgår vi et langsigtet engagement med kunden. Det betyder, at vi altid foretager en omhyggelig vurdering for at få en forståelse af privat- eller erhvervskundens økonomiske situation. Det er i både kundens og vores interesse, at vi kun yder kredit, når kunden kan opfylde forpligtelsen. Vi tilbyder lån, der passer til deres behov og økonomiske kapacitet, og vi sørger for, at de forstår deres økonomiske forpligtelser. I nogle tilfælde betyder ansvarlig långivning også, at vi bliver nødt til at afholde os fra at yde lån til kunder.

Vi lægger vægt på, at der er ekspertise bag vores kreditvurderinger, og tilbyder kunderne kvalitetsrådgivning.

Vurdering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici
Vi udfører vores udlånsaktiviteter i overensstemmelse med internationale principper for at fremme og beskytte miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Da virkningerne af vores aktiviteter på miljøet og samfundet rækker videre end blot vores egne aktiviteter, tager vi også højde for, hvad vores udlånsprodukter skal bruges til. Vi forsøger at nå til enighed med kunderne, så de også driver virksomhed i overensstemmelse med disse principper. Derfor vurderer vi mulige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici (ESG-risici) i forbindelse med udlån til erhvervskunder. I vores holdningstilkendegivelser forklarer vi, hvordan vi arbejder med specifikke brancher og områder med forhøjede ESG-risici. Vi vil fortsat gennemgå og forbedre vores indsats på dette område med henblik på at opfylde vores kunders og interessenters behov bedst muligt.


 

Position statements

  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Agriculture
  • 20. mar 2018Danske Bank Position Statement Climate Change
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Forestry
  • 20. mar 2018Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
  • 30. maj 2017Danske Bank Position Statement Mining and Metals
  • 01. jun 2018Danske Bank Position Statement Arms and Defence

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere

Ansvarlig investering

Vi tager højde for miljø- og klimahensyn, når vi investerer på vegne af vores kunder. Eksempelvis lancerede vi for nylig European Corporate Sustainable Bond Fund.
Læs mere

Kunderelationer

Rådgivning, kreditgivning og investeringer er grundlæggende bankaktiviteter. Det er vigtigt, at alle vores kunder kan stole på vores integritet, og at vores forhold bygger på tillid.
Læs mere