Bæredygtig finans

Overgangen til mere bæredygtige samfund kræver omfattende finansielle midler. Bæredygtig finansiering og investering er derfor kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed. Det betyder, at vi hjælper vores kunder med at realisere deres ambitioner og navigere i overgang til en mere bæredygtig fremtid. På denne side kan du læse mere om vores tilgang til bæredygtig investering og finansiering samt finde eksempler på, hvordan vi hjælper store og små virksomheder med at blive bæredygtige.

Bæredygtige investering

Når du investerer med os, er det vores mission, at du får attraktive og konkurrencedygtige produkter, der kan give god afkast. Det er en integreret del af vores fokus på bæredygtige investeringer, hvor vi påvirker selskaber gennem dialog og vurderer miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) sammen med finansielle faktorer i investeringsprocessen.

Læs mere

Bæredygtig finansiering

I Danske Bank ønsker vi at fremme inklusiv økonomisk vækst og omstillingen til en bæredygtig økonomi. Gennem rådgivning til udstedere og investorer understøtter vi markedet for grønne og bæredygtige obligationer samt grønne og bæredygtighedsrelaterede lån. 

 

Læs mere
8b256f28-00090258-091eedbb

Bæredygtig business

I Danske Bank ønsker vi at inspirere og hjælpe danske virksomheder i deres grønne omstilling. For selvom de fleste er enige om, at et bæredygtigt skifte er nødvendigt, er det ikke alle, der har fundet svaret på, hvordan eller hvor hurtigt.  På denne side kan du blive klogere på ESG, hvordan bæredygtighed kan omsættes til forretningsmuligheder og se eksempler på de forskellige måder, vi hjælper store og små virksomheder med at blive bæredygtige på.

Læs mere

Bæredygtig långivning

Når vi bevilliger lån til vores kunder, forpligter vi os på den lange bane. Det indebærer, at vi altid foretager en grundig vurdering af kundens økonomiske situation, så vi sikrer, at vi forstår den, og at vi tilbyder lån, der passer til kundens behov og økonomiske råderum. Ud over at overveje hvilket formål pengene skal bruges til, forsøger vi også at integrere ESG-forhold i vores kreditgivning på lige fod med vores vurdering af de økonomiske nøgletal. 

Læs mere 

Bæredygtighed

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere