Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ansvarlige investeringer


I Danske Bank ønsker vi at beskytte vores kunders investeringer og skabe attraktive afkast samtidig med, at vi er opmærksomme på, hvordan vores investeringer påvirker samfundet. Vi tilbyder både enkeltfonde og samlede porteføljer af aktier og obligationer, der gør det muligt at investere ansvarligt.

Fonde og porteføljer

Vi tilbyder fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9 fonde), fonde, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og en række øvrige fonde, der tager højde for bæredygtighedsrisici.
Besøg danskebank.dk

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer


Fundamentet for ansvarlige investeringer i Danske Bank 


Vi stræber efter at beskytte investeringernes værdi og generere attraktive afkast


Vi tilstræber at analysere og vurdere de virkninger, som investeringer har på miljøet og på andre samfundsmæssige aspekter

Vores porteføljeforvaltere om arbejdet

Vi har en klar ambition om at finde selskaber, der har viljen og er i gang med at forbedre sig inden for bæredygtighedsaspekter.

Andreas Dankel

Chefporteføljeforvalter

Vi går i dialog med selskaber for at få en bedre forståelse af deres forretning og for at kunne påvirke og bidrage til, at de udvikler sig i den rigtige retning.

Olga Karakozova

Seniorporteføljeforvalter

Vores værktøjer

Det er en integreret del af vores investeringsprocesser at analysere, identificere og reducere de bæredygtighedsrisici, der kan påvirke investeringerne negativt. Det har været et fokus for os i en årrække. Vores investeringsteams analyserer bæredygtighedsforhold, anvender aktivt ejerskab og screening for at håndtere bæredygtighedsrisici. Dette hjælper os også med at identificere attraktive investeringsmuligheder.

  • Vi screener investeringsuniverset for at identificere og reducere bæredygtighedsrisici.
  • Vi analyserer bæredygtighedsforhold for at håndtere og reducere risici og træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne.

    Læs mere

  • Vi går i dialog med selskaber og stemmer på generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd, understøtte en bæredygtig udvikling og håndtere bæredygtighedsrisici.


Læs mere


Mål og status for forvaltet kapital


Målene bidrager til FN’s Verdensmål #13: Klimaindsats

Volumenmål

  • 2030-mål: 150 mia. kr. investeret i fonde med et bæredygtigt investeringsformål.  
  • 2022-status : 52 mia. kr. siden 2021.

Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net Zero Asset Managers Initiativei marts 2021 og satte delmål i november 2021 

Reduktionsmål

  • 2030-mål: Vi vil reducere CO2-intensiteten i vores investeringsprodukter med mindst 50 pct. i forhold til 2020-niveauet.
  • 2030-mål:  Reduktion af den afledte temperaturvurdering af investeringsprodukter fra 2,7 grader i 2020 til 2,1 grader (Scope 1- og 2-udledninger)* og reduktion af den afledte temperaturvurdering af investeringsprodukter fra 2,9 grader i 2020 til 2,2 grader (Scope 1-, 2-og 3-udledninger)*
  • 2025-mål: Vi vil gå i dialog med de 100 mest co2-udledende virksomheder i vores portefølje 


* Find mere information om scope 1, 2 og 3 i vores klimaplan. 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Danske Banks tilgang til ansvarlige investeringer er understøttet af tydelige politikker, instruktioner, retningslinjer og rapportering. Find relevant dokumentation om vores tilgang og rammerne for vores arbejde.

Du kan også få adgang til lovgivningsbestemte bæredygtighedsinformationer, som hvordan vi håndterer de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsforhold (Principle Adverse Impact, PAI) samt produktspecifik information.