Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er en grundsten i, at vi kan beskytte kundernes investeringer og skabe attraktive afkast. Samtidig er det vejen til at skabe forandringer og bidrage positivt til samfundet.

Vores fundament for ansvarlige investeringer

Vores arbejde med ansvarlige investeringer bygger på fem principper, som omfatter alle kundernes investeringer. Principperne understøtter vores ambition om at skabe attraktive afkast, skabe værdi for kunder og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling.Vi inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og -beslutninger*.


Vi er aktive ejere, der søger at støtte og påvirke selskaber i en positiv retning.


Vi inkluderer bæredygtighedsrisici ved udvælgelse af investeringsprodukter til brug for  kunderådgivning.


Vi er transparente omkring vores arbejde med ansvarlige investeringer.


Vi bidrager til udviklingen af ansvarlige investeringer.

Sunde investeringer på et ansvarligt grundlag 

Ansvarlige investeringer handler om at lave gode, sunde investeringer. Vi analyserer miljømæssige og sociale forhold samt ledelsesmæssige aspekter sammen med finansielle forhold for at beskytte kundernes investeringer. Det giver os indsigt i selskabernes forretningsmodeller, og vi kan udvælge de bedst mulige investeringer til kunderne, der kan skabe attraktive, langsigtede afkast på et ansvarligt grundlag.

Vi har en klar ambition om at finde selskaber, der har viljen og er i gang med at forbedre sig inden for bæredygtighedsaspekter.

Andreas Dankel

Chefporteføljeforvalter

Bidrager til positive forandringer

Vi bruger vores indflydelse som investor til at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning og understøtte deres langsigtede udvikling og vækst. Vores investeringsteams går i direkte dialog med selskaber, stemmer på generalforsamlinger og samarbejder med andre investorer for at gøre en reel forskel og påvirke selskabernes adfærd. Vores ambition er at påvirke selskaber til at håndtere og forbedre arbejdet med de bæredygtighedsforhold, der påvirker forretningen.


For os handler det om at være en ansvarlig investor, der bidrager med løsninger og er med til at skabe forandringer. Det mener vi er den mest effektive vej til at skabe bæredygtige selskaber og til at skabe værdi for vores kunder og gøre en forskel for samfundet.

 

Vi går i dialog med selskaber for at få en bedre forståelse af deres forretning og for at kunne påvirke og bidrage til, at de udvikler sig i den rigtige retning.

Olga Karakozova

Seniorporteføljeforvalter

Inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger

Det er en integreret del af vores investeringsprocesser at analysere, identificere og reducere de bæredygtighedsrisici, der kan påvirke investeringerne negativt. Det har været et fokus for os i en årrække. Investeringsteams analyserer bæredygtighedsforhold, anvender aktivt ejerskab og screening for at håndtere bæredygtighedsrisici. Dette hjælper os også med at identificere attraktive investeringsmuligheder.
Analyserer bæredygtighed

Vi analyserer bæredygtighedsforhold for at håndtere og reducere risici og træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne. Læs mere
Aktivt ejerskab

Vi går i dialog med selskaber og stemmer på generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd, understøtte en bæredygtig udvikling og håndtere bæredygtighedsrisici.
Læs mere
Sceening & restriktioner

Vi screener investeringsuniverset for at identificere og reducere bæredygtighedsrisici.
Læs mere

Anerkendes af FN

Syv områder inden for vores arbejde med ansvarlige investeringer har fået den højeste eller næsthøjeste karakter af FN-organisationen Principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere 

LuxFLAG-fonde i Europa

62 af vores investeringsfonde har det anerkendte bæredygtighedscertifikat LuxFLAG ESG. Vi er blandt dem, der har flest fonde i Europa med den bæredygtighedsmærkning.

Læs mere

Vi hjælper kunder med at investere ansvarligt

Kundernes ønsker og behov er omdrejningspunktet i vores rådgivning.  Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at vælge investeringsløsninger, der matcher deres værdier og præferencer inden for bæredygtighed samt økonomiske mål. Læs mere om vores ansvarlige investeringsprodukter.

Vores strategi og arbejde med ansvarlige investeringer

Kundernes ønsker og behov er omdrejningspunktet i vores rådgivning. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at vælge investeringsløsninger, der matcher deres værdier og præferencer inden for bæredygtighed samt økonomiske mål.Læs mere

Erklæring om væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Vi tager hensyn til væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som investeringsbeslutningerne i vores investeringsprodukter og investeringsrelaterede produkter kan medføre. Vi håndterer væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i forhold til, hvor væsentligt de kan påvirke bæredygtighedsfaktorer, typen af dem samt ud fra investeringsprodukternes karakteristika. Læs mere 

Vi tager ikke hensyn til væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, når vi udvælger investeringsprodukter og investeringsrelaterede produkter, som vi rådgiver om. Læs mere