Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtig finansiering

Vi hjælper vores kunder med deres bæredygtige omstilling ved at gøre det økonomisk attraktivt at vælge grønt.

Danske Bank er førende i Norden, når det gælder bæredygtig finansiering i form af lån, leasing og obligationsudstedelser, som understøtter klart definerede miljømæssige eller sociale målsætninger.


Udvalgte finansieringsprodukter


Privatkunder

Vi ønsker at gøre det grønne valg enkelt for vores kunder.

Det gør vi blandt andet ved at tilbyde lavere rente til køb af elbil og plug-in hybridbil. Mange kunder er blevet mere klimabevidste og har derfor et ønske om at skifte benzin- eller dieselbilen ud og et lån med lavere rente kan være med til at øge incitamentet.

Besøg danskebank.dk 

Med det rette fokus for vores finansieringer kan vi bidrage til den grønne omstilling.

Vi oplever en stigende efterspørgsel på energirenovering fra vores kunder som følge af en større klimabevidsthed og kraftigt stigende energipriser. Et naturligt fokusområde for os er derfor at hjælpe boligejere med at gøre deres boliger mere energieffektive ved at tilbyde et billigere lån til netop det formål. 

Vi har også indgået partnerskaber med eksterne leverandører, som kan hjælpe med at støtte vores kunder i at komme i gang med at energieffektivisere deres bolig. Dette gælder for eksempel samarbejde med rådgivende ingeniører.

Besøg danskebank.dk

Vi vil gerne hjælpe vores kunder bedre på vej med finansiering af energieffektive boliger. Derfor tilbyder vi grønne boliglån med en særlig fordel på ekspeditionsgebyret, fordi vi tager pant i boliger med gyldigt energimærke A eller B til sikkerhed for lånet.

Besøg danskebank.dk

Erhvervskunder & Large corporates & institutions

Der er et stort ønske fra virksomheder om at investere i energieffektive ejendomme.

Realkredit Danmark har i en årrække hjulpet større erhvervskunder med dette ved at tilbyde realkreditlån finansieret med obligationer med grønne vilkår.

I 2021 blev det også muligt for mindre erhvervskunder at drage fordel af grønne realkreditlån, idet Realkredit Danmark sænkede værdigrænsen for ejendomme, der kan opnå finansiering med et grønt realkreditlån.

Læs mere

Mange virksomheder ønsker at bidrage til den grønne omstilling, og det vil vi gerne hjælpe med at finansiere. Derfor tilbyder vi grønne lån, som kan bruges til at finansiere bestemte aktiviteter eller projekter – det kan f.eks. være investeringer i

 • solceller
 • elbiler
 • energieffektivisering af ejendomme.

Besøg danskebank.dk

Bæredygtige obligationer dækker over obligationer, der har til formål at finansiere grønne formål (grønne obligationer), sociale formål (sociale obligationer) eller en kombination af disse (bæredygtighedsobligationer). De spiller en vigtig rolle i vores arbejde med at finansiere den bæredygtige omstilling, og vi arbejder med både udstedere og investorer, og er dermed med til at understøtte markedet for bæredygtige obligationer samt grønne lån.

Vi tilbyder også bæredygtighedsrelaterede lån, hvor renten er knyttet til virksomhedens evne til at opnå deres bæredygtige målsætninger - i modsætning til et grønt lån, der er øremærket til et bestemt projekt.

Besøg LC&I

Mål & status for bæredygtig finansiering

Målene bidrager til FN’s Verdensmål #13: Klimaindsats

Volumenmål

 • 2023-mål: 300 mia. kr. til bæredygtig finansiering, herunder grønne lån og bæredygtige obligationer udstedt på vegne af vores kunder.
 • 2022-status: 273 mia. kr. siden 2019.

Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i oktober 2021

Reduktionsmål

 • 2030-mål: Vi vil reducere den CO2-udledning, som vi er med til at finansiere gennem vores udlån til store erhvervskunder for seks nøglesektorer med mellem 25-55% i forhold til 2020.Privatkunder

Bæredygtighed er vigtigt for vores samfund. Vi ved også, at bæredygtighed er vigtigt for rigtigt mange af vores privatkunder – og vi vil gerne gøre det nemt og attraktivt for kunderne at vælge finansielle løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling.

Det gør vi ved at tilbyde en række produkter med særlig fokus på at understøtte den bæredygtige udvikling – og gerne med en ekstra fordel til de kunder, der vælger bæredygtigt, når det gælder f.eks.

 • boliglån
 • finansiering af bil
 • investeringer
 • pension.Erhvervskunder og Large corporates & institutions

Bæredygtighed er vigtigt for vores samfund, og det er også vigtigt for rigtigt mange af vores erhvervskunder. Vi skal forstå vores kunders virksomhed, for at vi kan rådgive dem godt og varetage deres interesser.

Vi arbejder løbende i Danske Bank med at udbygge vores rådgiveres viden om bæredygtigheds agendaen, så vi kan indgå i strategiske dialoger med vores kunder og sammen identificere risici og muligheder.

Vi sikrer vores kunder den optimale finansiering af omstillingen for at skabe værdi for vores kunder, samtidigt med at vi understøtter den bæredygtige omstilling af vores samfund - dette gør vi blandt andet gennem grønne realkreditlån, grøn leasing, grønne lån og udstedelse af grønne obligationer.

Udvalgte publikationer & politikker

 • 09. maj 2023Sustainability Report 2022
 • 08. maj 2023Sustainability Fact Book 2022
 • 20. jan 2023Climate Action Plan
 • 04. jan 2023Sustainable Finance Policy
 • 29. nov 2022Danske Bank Green Finance Framework November 2022
 • 16. mar 2022Danske Bank Position Statement Agriculture
 • 16. mar 2022Danske Bank Position Statement Forestry
Se alle