Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer er central del af vores ambition om at beskytte kundernes investeringer og få dem til at vokse. Vi styrker løbende arbejdet med at integrere miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i vores investeringsprocesser, da det er et kerneelement for at imødekomme kundernes ønske om at investere bæredygtigt. ESG-integration bidrager til, at vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger og levere investerings-muligheder, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast.

Berit Behring

Chef for Large Corporates and Institutions, Danske Bank

Integrerer ESG i investeringsprocessen

For os handler bæredygtige investeringer om gode investeringer. Vi styrker løbende ESG-integrationen i vores investeringsprocesser, da det hjælper os med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Når vi analyserer miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse sammen med finansielle faktorer, får vi større indsigt i de selskaber, som vi investerer i; deres forretningsmodeller, strategier, risici og muligheder. Det er en integreret del af vores processer, produkter og rådgivning. Vi kalder vores tilgang for ’ESG Inside’.

Fokus på aktivt ejerskab

Det er i investeringsprocessen, hvor vi kan gøre en reel forskel. Som investor kan vi påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller, selskabsledelse og rapportering. Vi kan udfordre selskabernes strategier og påvirke dem til løse og adressere udfordringer og forhold, der påvirker deres forretning. Som investor kan vi understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse.

For os handler bæredygtige investeringer om at tage ansvar. Hvis der opstår ESG-relaterede dilemmaer og udfordringer, mener vi, at det er mere bæredygtigt at gå i dialog med selskaberne og adressere ESG-forholdene end at sælge vores ejerandele og vende ryggen til.

Vores investeringsteams går i dialog med selskaber, og herigennem kan de påvirke, hvordan selskaber håndterer deres ESG-risici og udnytter ESG-muligheder.

Vi kan som langsigtede investorer med indgående kendskab til det norske aktiemarked bruge aktivt ejerskab til at påvirke selskaber og gøre en reel forskel.

Lars Erik Moen

Senior porteføljemanager

Vi tror på, at vi kan få højere afkast ved at investere i selskaber, der enten performer godt på ESG eller er inde i en positiv ESG-udvikling. De selskaber kan have lavere risici ift. finansiering, omdømme og produkter end selskaber med lav ESG-performance.

Andreas Dankel

Chef porteføljeforvalter

Aktivt ejerskab

Direkte dialog og stemmeafgivelser på generalforsamlinger er vigtige værktøjer for, at vi kan skabe langsigtet værdi for vores kunder og de selskaber, som vi investerer i.
Læs mere

ESG-integration

Vi integrerer ESG i investeringsprocesserne sammen med finansielle faktorer for at kunne træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger.
Læs mere

Screening

Vi bruger screening til at identificere investeringsrisici i relation til ESG-forhold og til at implementere Danske Bank Groups investeringsrestriktioner.
Læs mere

Vores strategi for bæredygtige investeringer

Du kan lære mere om vores strategi for bæredygtige investeringer i vores politik, og i vores rapporter kan du finde informationer om vores arbejde med bæredygtige investeringer.
 • 29. jan 2021Active Ownership Report 2020
 • 28. jan 2021Klima - Vores investeringstilgang
 • 16. okt 2020ESG Screening in investments
 • 24. sep 2020ESG Data Platform
 • 22. sep 2020Danske Bank Investment Restrictions
 • 05. jan 2021Danske Bank Voting Guidelines
 • 28. aug 2020Active Ownership Report H1 2020
 • 26. aug 2020Sustainable Investment Instruction - Active Ownership 2020
 • 23. jun 2020Our Sustainable Investment Journey 2020 Danish version
 • 19. jun 2020Identifying investment value in ESG data
 • 14. maj 2020In search of quality ESG data - An investment view on corporate sustainability disclosures
 • 24. mar 2020Historier om aktivt ejerskab 2020
 • 14. feb 2020Active Ownership Report 2019
 • 10. feb 2021Responsible Investment Policy
 • 07. nov 2019Active Ownership Report - H1 2019
 • 28. maj 2019Our Sustainable Investment Journey 2019 - Dansk
 • 26. feb 2019Lost in Translation - In Search of Authenticity in ESG Integration
 • 21. feb 2019Active Ownership Report 2018