Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i de finansielle virksomheder i Danmark, herunder Danske Bank-koncernen, og udarbejder efterfølgende en redegørelse. Den er vi forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside. Ud over redegørelser skal vi offentliggøre afgørelser og øvrige reaktioner fra Tilsynet.

Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på kvartaler og vores eventuelle kommentarer.


  
 2. kvartal 2024 
Redegørelse om likviditetsinspektion i Danske BankIngen kommentarer

Redegørelse om inspektion af Danske Bank Sveriges nedskrivninger på udlån til erhvervs- og privatkunder

Ingen kommentarer
Redegørelse om påtale til Danske Bank AS- Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksisKommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis
  
1. kvartal 2024 
Redegørelse om inspektion af styring af datakvalitet i Danske BankKommentar til påbud vedr. styring af datakvalitet 
Finanstilsynets redegørelse vedrørende inspektion i Realkredit DanmarkKommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende inspektion i Realkredit Danmark
 3. kvartal 2023 
 Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende inspektion af Danske Bank om kreditværdighedsvurdering efter kreditaftaleloven
Redegørelse om inspection I Danske Bank AS relateret til interne modeller på markeds og modpartsrisikoområderne Ingen kommentarer
Redegørelse om temainspektion af den alternative standardmetode for markedsrisiko (ASA) dateret 15. september 2023 Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danica Pension Ingen kommentarer
  
 2. kvartal 2023 
 Redegørelse om inspektion af erhvervsudlån i Danske Bank Ingen kommentarer
  
 1. kvartal 2023 
Redegørelse om inspektion af nødlidende eksponeringer m.v. i Danske BankKommentar til redegørelse vedr. Danske Banks nødlidende eksponeringer
  Kommentar til påtaleopgivelser af sigtelser mod Danske Bank for overtrædelse af markedsmisbrugsforordning
 Redegørelse omkostnings- og gebyroplysningerKommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende omkostnings- og gebyroplysninger
  
 4. kvartal 2022 
Redegørelse om inspektion i Realkredit DanmarkRealkredit Danmark tager påbuddene til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (renterisiko uden for handelsbeholdningen)Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion af Danske Bank (boliglån til ejer- og fritidsboliger)Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende inspektion af Danske Bank (boliglån til ejer- og fritidsboliger)
Redegørelse om undersøgelse af Danske Banks håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og BelarusKommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus
Redegørelse om inspektion i Danske Bank vedrørende hvidvask- og terrorfinansieringsområdet dateret 17 oktober 2022Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende hvidvask- og terrorfinansieringsområdet
  
 3. kvartal 2022 
Redegørelse om inspektion af styring af operationel risiko i Danske BankKommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende styring af operationel risiko
  
 2. kvartal 2022 Kommentar
Redegørelse om påbud om ophør af anvendelse af NemID-nøglekortetPåbuddene er taget til efterretning
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank (styringen af modpartsrisiko) dateret 8 maj 2022Ingen kommentarer
Påbud om registrering af korrekt restgæld hos kunder dateret 25 april 2022Kommentar til Finanstilsynets påbud vedrørende Danske Banks gældsinddrivelsessystemer
Redegørelse om inspektion af Danske Bank Norges nedskrivninger dateret 19. april 2022Ingen kommentarer
  
 1. kvartal 2022 Kommentar
Kommentar til Finanstilsynets påbud om at lade sagkyndige følge Danske Bank for en yderligere periode dateret 25 marts 2022 Påbuddet er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark dateret 22. februar 2022 
Realkredit Danmark A/S tager påbuddene til efterretning 
Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank AS - transaktionsovervågning dateret 11 januar 2022Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende transaktionsovervågning
  
 4. kvartal 2021 Kommentar
Påbud om forlængelse og udvidelse af den uvildig undersøgelse af Danske Banks gældsindrivelse dateret 3. december 2021Kommentar til Finanstilsynets påbud om forlængelse og udvidelse af den uvildige undersøgelse af Danske Banks gældsinddrivelse
Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank A/S - screening for sanktioner 16 november 2021Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende screening for sanktioner
3. kvartal 2021 Kommentar
Redegørelse om inspektion af Danske Bank Nordirland (Northern Bank) af nedskrivninger i lyset af COVID-19 23. september 2021Redegørelsen er taget til efterretning
Kommentar til Finanstilsynets påbud om at lade sagkyndige følge Danske Bank for en yderligere periode dateret 24. august 2021Påbuddet er taget til efterretning
 2. kvartal 2021 Kommentar
Redegørelse om undersøgelse af Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet dateret 13. juli 2021Danica Pension tager påbuddet til efterretning
Redegorelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 6 juli 2021Redegørelsen er taget til efterretning
Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S om produktgodkendelsesprocedurer og -styringsordninger 7 juli 2021Påbuddet er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion af Danske Bank Sverige (nedskrivninger i lyset af COVID-19) af 31. maj 2021 Ingen kommentarer
Afgørelse om regnskabskontrol af Danske Bank AS delårsrapport for 1. halvår 2020 Påbuddet er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (nedskrivninger i lyset af COVID-19) af 13. april 2021 Påbuddene er taget til efterretning 
  
1. kvartal 2021Kommentar
Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Danske Bank AS CSD enhed Vilnius, Litauen 15 Marts 2021Ingen kommentarer
Påbud om indsættelse af sagkyndige i Danske Bank dateret 19 februar 2021Kommentar til påbud om at lade sagkyndige følge Danske Bank dateret 19 februar 2021

 

4. kvartal 2020Kommentar
Redegørelse om to hvidvaskinspektioner i Danske Bank A/S 30 nov 2020Påbuddene er taget til efterretning
Påbud om uvildig undersøgelse af Danske Bank af 26 nov 2020 Påbuddet er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SDO-registre mv.) dateret 27 okt 2020 Påbuddene er taget til efterretning
Redegørelse om påbud til Danske Bank på markeds- og modpartsrisikoområderne dateret 26 okt 2020Påbuddene er taget til efterretning

 

3. kvartal 2020Kommentar
Påbud for fejl i gældsinddrivelsessystemer 21. september 2020 Påbuddene er taget til efterretning
Danske Banks efterlevelse af fire påbud af 20. oktober 2020
Pressemeddelelse af 11 september 2020
Redegørelse om Danske Banks gældsinddrivelsessystem
Pressemeddelelse af 10 september 2020
Anmodning om redegørelse om Danske Bank A/S’ gældsinddrivelsessystem 31. august 2020Redegørelse om Danske Banks gældsinddrivelsessystem
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank af 15. juli 2020Påbuddene er taget til efterretning

 

2. kvartal 2020Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (bevillinger af udlån til danske udlejningsejendomme og ejendomsprojekter) af 9. juni 2020Påbuddet er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (nedskrivninger på svage erhvervskunder) af 8. juni 2020Påbuddene er taget til efterretning
Påtale til Danske Bank A/S for mangler i offentliggørelsen af prisstillelser for obligationer af 27. maj 2020Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S af 12 maj 2020Realkredit Danmark tager påbuddene til efterretning

 

1. kvartal 2020Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab dateret 19 mar 2020Danica Pension tager påbuddene til efterretning
Redegørelse om påbud til Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om opgørelse af hensættelser til solvens dateret 24 jan 2020Danica Pension tager påbuddet til efterretning

 

4. kvartal 2019Kommentar
Redegørelse om likviditetsinspektion i Danske Bank A/S dateret 16 dec 2019Påbuddene er taget til efterretning
Redegørelse om markedsovervågningsfunktionen i Danske Bank A/S dateret 6 dec 2019Påbuddene er taget til efterretning
Redegørelse om IT inspektion i Danske Bank dateret 20 nov 2019Kommentar til redegørelse om IT inspektion i Danske Bank dateret 20 nov 2019

 

3. kvartal 2019Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (bevillinger af finske erhvervsudlån) dateret 23 sep 2019Påbuddet er taget til efterretning
Påtale for overtrædelse af reglerne om insiderlister dateret 2 sep 2019Ingen kommentarer
Inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 4 juli 2019Påbuddene er taget til efterretning

 

2. kvartal 2019Kommentar
Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Danske Bank dateret 17 juni 2019Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Realkredit Danmark A/S dateret 17 juni 2019Ingen kommentarer
Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5, dateret 21 maj 2019Påbuddene er taget til efterretning

 

1. kvartal 2019Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danica Pension A/S (investeringer i infrastruktur) dateret 22 jan 2019Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

4. kvartal 2018Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (lån til køb af virksomheder) dateret 20 nov 2018Redegørelsen er taget til efterretning
Danske Banks opfølgning på Finanstilsynets afgørelse i Estland-sagen den 3. maj 2018Selskabsmeddelelse nr. 59/2018

 

3. kvartal 2018Kommentar
Redegørelse om undersøgelse af likviditetsstresstests i Danske Bank A/S dateret 20 sep 2018Redegørelsen er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (lån til køb af ejerbolig i vækstområder) dateret 31 aug 2018Redegørelsen er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (norske erhvervsudlån) dateret 23 aug 2018Redegørelsen er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (markedsrisiko og likviditetspolitik)Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2018Kommentar
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (nye udlån til andelsboliger mv. i vækstområder) dateret 15 juni 2018Redegørelsen er taget til efterretning
Tilsynsafgørelse vedr. Danske Bank 3 maj 2018Selskabsmeddelelse nr. 31/2018
Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June dateret 23 apr 2018Afgørelsen er taget til efterretning

 

1. kvartal 2018Kommentar
Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed dateret 23 mar 2018Ingen kommentarer
Redegørelse om opfølgningsundersøgelse i Danske Bank A/S (hvidvaskområdet) dateret 6 mar 2018Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (svenske ejendomsudlån) dateret 13 feb 2018Redegørelsen er taget til efterretning

 

4. kvartal 2017Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 20 nov 2017Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion af Danske Bank (uafhængige kontroller på kreditområdet) dateret 9 okt 2017Ingen kommentarer

 

3. kvartal 2017Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering) dateret 14 sep 2017Danica Pension tager redegørelsen til efterretning
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (bevilling af udlån til erhvervskunder) dateret 8 sep 2017Ingen kommentarer
Påtale af overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 78 dateret 14 aug 2017Realkredit Danmark tager redegørelsens påtale til efterretning
Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank A/S (afvikling af derivater) dateret juli 2017Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2017Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S - (udlån til danske privatkunder) dateret 1maj 2017Ingen kommentarer

 

1. kvartal 2017Kommentar
Redegørelse om temainspektion i Danske Bank - udlån til landbrug dateret 27 mar 2017Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (SDO-registre mv) dateret 27 jan 2017Ingen kommentarer

 

4. kvartal 2016Kommentar
Redegørelse om temainspektionen i Danske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækstområder) dateret 29 sep 2016Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

3. kvartal 2016Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (LTV overvågning) dateret 25 aug 2016Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank A/S (styring af renterisiko med fokus på afdækningsforretninger) dateret juni 2016Ingen kommentarer

 

2. kvartal 2016Kommentar
Afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI'er herunder Danske Bank dateret 17 juni 2016Afgørelsen er taget til efterretning
Administrativt bødeforelæg - Danske Bank A/S dateret 24 maj 2016Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg dateret 24 maj 2016
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (likviditetsområdet) dateret 9 maj 2016Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion af operationelle risici i Danske Bank A/S dateret 2 maj 2016Redegørelsens påtale og påbud er taget til efterretning

 

1. kvartal 2016Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) dateret 16 mar 2016Kommentar til redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) dateret 16 mar 2016
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (ejerboligmodel og restancer) dateret 11 feb 2016Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (SDO-registre mv.) dateret 11 feb 2016Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank A/S (stillelse af referencerenter) dateret 8 feb 2016Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Danske Bank A/S dateret 22 jan 2016Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion af repoområdet i Danske Bank dateret 6 jan 2016
Påbuddet er taget til efterretning

 

4. kvartal 2015Kommentar
Redegørelse om gennemgang af norske nyudlån i Danske Bank A/S dateret 21 dec 2015Ingen kommentarer
Redegørelse om undersøgelse af hvidvaskområdet hos Danica Pension dateret 4 dec 2015Ingen kommentarer

 

3. kvartal 2015Kommentar
Redegørelse om gennemgang af svenske nyudlån mv. i Danske Bank A/S dateret 6 okt 2015Påbuddet er taget til efterretning
Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 dateret 14 sep 2015

Afgørelse om delvis regnskabskontrol for Forsikringsselskabet Danica Skadesforsikringsaktieselskab af 1999s årsrapport for 2014 dateret 14 sep 2015
Danica har taget påtalen til efterretning. Se "Redegørelse og supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2014" offentliggjort d. 22. juli 2015 i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten for 1. halvår 2015 for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 og for Danica Pension.
Administrativt bødeforelæg - Danske Bank A/S dateret 26 aug 2015
Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg dateret 26 aug 2015
Redegørelse om undersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank A/S (opgørelse og rapportering af indtjening og risiko på forretningsområder) dateret juli 2015
Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (risikostyringsfunktion, compliancefunktion og intern revision) dateret 3 juli 2015Ingen kommentarer

 

2. kvartal 2015Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab dateret 27 apr 2015Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

1. kvartal 2015Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 16 apr 2015Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank A/S dateret 2 mar 2015Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om it-inspektion i Danske Bank-koncernen dateret 4 feb 2015
Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Regnskabskontrol af Danske Bank A/S' årsrapport for 2013 dateret 19 jan 2015Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Danske Bank A/S dateret 22 dec 2014
Ingen kommentarer

 

4. kvartal 2014Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (værdiansættelse af svenske erhvervsejendomme i SDO-register C) dateret 27 nov 2014Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) dateret 26 okt 2014Redegørelsen er taget til efterretning

Se selskabsmeddelelse nr. 24 af 26. oktober 2014: Danske Bank kommer godt ud af stresstest med en solid margin

 

3. kvartal 2014Kommentar
Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S om risikovægtning af særlige lån til privatkunder dateret 28 juli 2014Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2014Kommentar
Administrativt bødeforelæg - Danske Bank A/S dateret 29 apr 2014Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg dateret 29 apr 2014
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (aflønning i finansielle virksomheder) dateret 10 apr 2014Redegørelsens påbud er taget til efterretning, og det nævnte loft fremgår af den lønpolitik, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014.

 

1. kvartal 2014Kommentar
Administrativt bødeforelæg - Danske Bank A/S dateret 18 feb 2014Kommentar til vedtagelse af administrativt bødeforelæg dateret 18 feb 2014
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (ejendomsværdimodel) dateret 22 jan 2014Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

4. kvartal 2013Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (LTV-overvågning og restancer) dateret 1 okt 2013Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

3. kvartal 2013Kommentar
Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde dateret 22 aug 2013Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2013Kommentar
Afgørelse om bankens anvendelse af IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne dateret 17 juni 2013Finanstilsynet har forlænget fristen for opfyldelse af påbud nr. 2 om at øge TTC PD værdierne for poster med modpartsrisiko. Fristen er flyttet til 30. juni 2016.

Selskabsmeddelelse nr. 9/2013 vedr. påbud fra Finanstilsynet

Præsentation fra telefonkonference

Transcript af telefonkonference
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (ledelse og styring på likviditetsområdet) dateret 16 maj 2013Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

1. kvartal 2013Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S af SDO-registre dateret 5 mar 2013Ingen kommentarer
Redegørelse om påbud til Danske Bank på likviditetsområdet dateret 1 feb 2013Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

4. kvartal 2012Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 21 dec 2012Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (udlån til virksomhedskøb) dateret 20 dec 2012Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (ledelse og styring på kreditområdet) dateret 18 dec 2012Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab dateret 29 nov 2012Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Danica Skadesforsikringsaktieselskab dateret 29 nov 2012Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (store udlån) dateret 11 dec 2012Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

3. kvartal 2012Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (kreditområdet) dateret 28 sep 2012)Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2012Kommentar
Afgørelse om hvidvask dateret 15 juni 2012Opfølgning på undersøgelsesrapport om hvidvaskområdet dateret 15 juni 2012

 

1. kvartal 2012Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (landbrugskunder) dateret 28 mar 2012Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (it-inspektion) dateret 20 mar 2012Ingen kommentarer

 

4. kvartal 2011Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 14 dec 2011Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Nordirland dateret 20 dec 2011Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Estland og Letland dateret 17 nov 2011Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SME kunder) dateret 22 dec 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

3. kvartal 2011Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 9 sep 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland dateret 28 sep 2011Ingen kommentarer

 

2. kvartal 2011Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (privatkunder i Danmark) dateret 28 juni 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

1. kvartal 2011Kommentar
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark dateret 3 mar 2011Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (IRB-området) dateret 25 jan 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Finland dateret 21 jan 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Luxembourg dateret 21 jan 2011Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

3. kvartal 2010Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (Markedsrisikoområdet) dateret 27 sep 2010Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S dateret 30 aug 2010Ingen kommentarer
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland dateret 24 sep 2010Redegørelsens påbud er taget til efterretning

 

2. kvartal 2010Kommentar
Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (privatkunder i Danmark) dateret 29 juni 2010Kommentarer til redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (privatkunder i Danmark) dateret 29 juni 2010
Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Litauen dateret 29 juni 2010Ingen kommentarer

 

Yderligere information
Læs bekendtgørelsen om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Danske Bank has met the requirements of the FSA
Danske Bank has met the requirements of the FSA
Danske Bank has met the requirements of the FSA
Kommentar
Redegørelsens påbud er taget til efterretning
Ingen kommentarer