Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank får medhold i Hafniadom


Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2002

Højesteret har den 28. juni 2002 omgjort Sø- og Handelsrettens dom af 2. september 1999, således at Danske Bank ikke pålægges at betale erstatning i de sager, som to private investorer har anlagt mod blandt andre banken efter aktieemissionen i Hafnia Holding i 1992.

Det betyder samtidig, at banken heller ikke yder erstatning til de investorer, banken tidligere har givet suspension med hensyn til forældelsesfristen.

"Vi er naturligvis tilfredse med dommens resultat", udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank.