Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Claus Vastrup indstilles til at fortsætte i Danske Banks bestyrelse


Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2002

Ordningen med offentlige repræsentanter i bestyrelsen for finansielle virksomheder er ophævet ved lov nr. 197 af 9. april 2002, dog således at tidligere udpegede offentlige repræsentanter fortsætter med at varetage hvervet indtil den 31. december 2003, medmindre udnævnelsesperioden udløber forinden.

Professor, dr. oecon. Claus Vastrup, som siden 1. januar 1995 har været medlem af bestyrelsen i Danske Bank A/S, er senest udpeget af økonomiministeren for en periode på fire år med virkning fra 1. januar 1999 og fratræder derfor dette hverv ultimo 2002.

Bestyrelsen har værdsat Claus Vastrups indsigt og aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet og vil til bankens førstkommende ordinære generalforsamling indstille, at Claus Vastrup vælges til bestyrelsen.