Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sælger aktier i PBS til Nationalbanken


Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2002

Ved fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S gav banken i november 2000 Konkurrencestyrelsen tilsagn om at nedbringe sin aktieandel i PBS koncernen til 25,9 pct. af kapitalen og stemmerne. Nedbringelsen skulle ske i de selskaber, som driver virksomhed, der er væsentlig for betalingsinfrastrukturen i Danmark.

I den forbindelse har Danske Bank indgået en foreløbig aftale med Danmarks Nationalbank om at sælge 17,7 pct. af aktierne i de koncernselskaber i PBS, der efter en omstrukturering vil videreføre databehandlings- og betalingsformidlingsfunktionerne, herunder BetalingsService.

Endelig aftale vil blive indgået, når parterne har opnået konkurrencemyndighedernes godkendelse og være betinget af, at der gennemføres en omstrukturering i PBS koncernen, som forventes at ske i 1. halvår 2003.

Der arbejdes fortsat på at finde en løsning for de øvrige PBS funktioner, hvor banken skal reducere sin ejerandel, herunder funktioner for internationale kort i PBS International A/S.

Danske Bank koncernen vil herefter eje 25,9 pct. af kapitalen og stemmerne i de berørte selskaber i PBS koncernen og 43,6% af kapitalen og stemmerne i de øvrige selskaber i PBS koncernen, og banken vil også efter salget benytte den fælles infrastruktur i PBS.