Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktier i Danske BankFondsbørsmeddelelse nr. 12/2002

Ifølge Danske Banks kvartalsmeddelelse af 7. maj 2002 har Danske Bank til hensigt at tilbagekøbe egne aktier til en samlet kursværdi på i alt 3,0 mia. kr. i dagene 13. – 17. maj 2002.

Tilbagekøb vil ske efter følgende retningslinier:

- Tilbagekøb gennemføres hver dag i perioden 13. – 17. maj 2002 for op til ca. 600 mio.kr. (kursværdi) pr. dag i perioden.

- På daglig basis vil der blive foretaget en pro rata fordeling af indløbne salgsordre.

- Tilbagekøb sker til den pågældende dags ”Gns.kurs alle handler”, som offentliggøres af Københavns Fondsbørs umiddelbart efter kl. 17.00 (dansk tid)

- Aktionærer, som ønsker at afgive salgsordrer, skal afgive dem inden kl. 17.30 (dansk tid) på den enkelte dag i perioden.

- Aktionærer, som afgiver salgsordrer, vil om morgenen den efterfølgende handelsdag blive informeret om effektueringen af deres salgsordre.

Tilbagekøb vil blive effektueret gennem Danske Securities AB, København.

Banken forbeholder sig ret til, hvis markedsudviklingen – efter bankens skøn – tilsiger det, helt eller delvis at undlade tilbagekøb. Meddelelse herom vil blive givet til Københavns Fondsbørs.