Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks Generalforsamling 2002Fondsbørsmeddelelse nr.9/2002

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 19. marts blev

  • Årsrapport 2001 og et udbytte på 4,75 kr. pr. aktie á 10 kr. godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
  • adm. direktør Sten Scheibye og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen.
  • de statsautoriserede revisorer Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, genvalgt.
  • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om

  • at overføre 1.227.044.250,00 kr. fra "Overkurs ved emission" til "Overført fra tidligere år",
  • at forlænge bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 6 til at forhøje bankens aktiekapital m.v. til 1. marts 2007,
  • at ophæve vedtægternes §§ 14, stk. 2, 2. punktum, og 15, sidste stk.,
  • at ændre vedtægternes § 19 om antallet af direktionens medlemmer fra mindst fire til mindst to, og
  • at ændre formuleringer i vedtægternes §§ 2, stk. 1, 13 og 21 som følge af ny lovgivning.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og to næstformænd.

Direktør Poul J. Svanholm fortsætter som formand og direktør Jørgen Nue Møller som næstformand. Bestyrelsen nyvalgte yderligere adm. direktør Alf Duch-Pedersen som næstformand.

Efter generalforsamlingens godkendelse af at direktionen fremover kan bestå af minimum 2 medlemmer, består direktionen fra dags dato af ordførende direktør Peter Straarup, viceordførende direktør Kjeld Jørgensen og viceordførende direktør Jakob Brogaard.