Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktier i Danske BankFondsbørsmeddelelse nr. 16/2002
Danske Banks tilbagekøb af egne aktier, der blev annonceret den 7. maj 2002 i Fondsbørsmeddelelse nr. 12, er nu afsluttet.

Tilbagekøbsprogrammet er blevet gennemført planmæssigt, og Danske Bank har erhvervet 16.366.795 stk. aktier til en samlet kursværdi på DKK 2.417,3 mio.

Da anvendelsen af programmet til slut i tilbagekøbsperioden ikke blev fuldt udnyttet, har Danske Bank til hensigt at erhverve de resterende aktier i markedet i løbet af indeværende kvartal.