Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Anmeldelsespligt i henhold til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v.Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2002

Under henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen – herunder Danica selskaberne – ejer 495.189 stk. aktier á nom. DKK 20, svarende til 18,9 % af aktiekapitalen i BHJ A/S. Aktiebesiddelsen er opgjort efter § 1, nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 386 af 29. maj 2000 om opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs eller aktier optaget til handel på en autoriseret markedsplads.