Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i Euro

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2002

Danske Bank udsteder et obligationslån på 500 mio. Euro (ca. 3,7 mia. kr.) med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet har en løbetid på 10 år. Rentekuponen gældende indtil 12. november 2009 er fastsat til 5,125 pct. p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,397 pct.

Fra 12. november 2009 overgår lånet til variabel rente, og rentekuponen fastsættes til 3 måneders EURIBOR med tillæg af 2,30 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages til delvis refinansiering af koncernens eksisterende supplerende kapital.