Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder efterstillet kapital for 5,5 mia. DKK

Den 8. december 2006

Fondsbørsmeddelelse nr.22/2006
Med henvisning til fondsbørsmeddelelse den 9. november 2006 har Danske Bank besluttet at udstede Hybrid Tier 1 kapital som led i den samlede finansieringspakke i forbindelse med erhvervelsen af Sampo Bank.

Udstedelsen er på GBP 500 mio. (DKK 5,5 mia.), har uendelig løbetid, og er efterstillet alle almindelige kreditorer og supplerende kapital og kun foranstillet aktiekapitalen.

Renten fra 15. december 2006 til 15. februar 2017 er fastsat til 5,6838 % p.a. med helårlige renteterminer den 15. februar. Der vil være en første kort kupon fra 15. december 2006 til 15. februar 2007. Emissionskursen er fastsat til 100,00 %.

Fra 15. februar 2017 vil obligationerne overgå til variabel forrentning svarende til 3 mdr. LIBOR med tillæg af 1,70 % p.a. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin vil banken have option til at indfri lånet i sin helhed til kurs 100 %.

Udstedelsen en foretaget under bankens Euro Medium Term Note Programme og vil blive noteret på børsen i Luxembourg.​