Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank styrker wealth management

Publiceret under overskriften: Danske Bank samler kompetencerne inden for wealth management

Den 14. december 2006

Fondsbørsmeddelelse nr.23/2006
Med virkning fra 1. januar 2007 samler Danske Bank koncernen kompetencerne inden for wealth management i Danske Capital. Wealth management omfatter bl.a. helhedsorienteret rådgivning og salg af relevante produkter og værktøjer.

Danske Capital får ansvar for at udvikle wealth management-ydelser til koncernens detailbanker, herunder udvikling af produkter og rådgivningsbudskaber inden for investering, lån, pension og skat. Ved at samle kompetencerne får koncernen bedre mulighed for at tilbyde kunderne helhedsrådgivning og avancerede løsninger inden for området.

Samtidig udnævnes direktør for Danske Capital, Niels-Ulrik Mousten, til medlem af Danske Banks Eksekutivkomite. Niels-Ulrik Mousten, som er 43 år, kom til Danske Capital i 2001.

Danske Capital bliver et forretningsområde, der dels understøtter detailbankerne på wealth management-området og dels gennem Danske Bank International i Luxembourg leverer wealth managementydelser til kunder uden for koncernens hjemmemarkeder. Derudover producerer Danske Capital kapitalforvaltningsydelser (f.eks. puljer, investeringsforeninger og portfolio managementaftaler), der sælges gennem detailbankerne og direkte til virksomheder, institutionelle kunder og eksterne distributører.

Kontaktperson:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07

Download pressebillede af direktør Niels-Ulrik Mousten
Download JPG (1.1 mb)

Højreklik og vælg "Gem destination som..."