Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks Hypotekafdeling

Den 27. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr.21/2006
Som led i nedlæggelsen af Hypotekafdelingen, jf. lov nr. 173 af 14. marts 2006, bliver obligationerne taget af notering torsdag den 7. december 2006.

Danske Bank køber herefter de resterende obligationer udstedt af Hypotekafdelingen i følgen-de serier til en teoretisk beregnet markedskurs:

DK0003102630 - 7 % Danske Bank Kommune-obl. 34S 2014
DK0003200566 - 4 % Danske Bank Hypotek-obl. 6S 2011
DK0003200640 - 4 % Danske Bank Hypotek-obl. 7S 2016
DK0003200723 - 4,5 % Danske Bank Hypotek-obl. 6S 2011
DK0003200806 - 4,5 % Danske Bank Hypotek-obl. 7S 2016
DK0003200996 - 5 % Danske Bank Hypotek-obl. 6S 2015
DK0003201028 - 5 % Danske Bank Hypotek-obl. 7S 2017
DK0003201101 - 6 % Danske Bank Hypotek-obl. 7S 2023

Købene bliver gennemført den 11. december 2006.

Det samlede nominelle beløb for de obligationer, som Hypotekafdelingen har udstedt, er på knap 2,7 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. allerede er i Danske Banks beholdning.​