Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Køb af Sampo Bank på plads

Fondsbørsmeddelelse nr.05/2007

Danske Bank-koncernens køb af Sampo Bank i Finland er i dag gennemført, efter at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger – jf. fondsbørsmeddelelse nr. 3 af 30. januar.

Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 9. november 2006 har Danske Bank-koncernen af Sampo Group købt Sampo Bank for 30 mia. kr. kontant. Sampo Bank er den tredjestørste bank i Finland med et bredt filialnet, datterbanker i Estland, Letland, Litauen og en nyerhvervet bank i Rusland.

-Købet giver os et solidt grundlag for vækst på de finske og baltiske markeder, hvor vi har gode muligheder for at styrke Sampo Banks konkurrencekraft. Vi er nu gået i gang med integrationsprocessen, udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank.

Frem til 2009 vil Danske Bank afholde omkostninger på 1,6 mia. kr. til integrationen af Sampo Banks aktiviteter i Danske Banks platform. Det forventes, at integrationen af Sampo Banks finske aktiviteter på Danske Banks it-platform vil ske i påsken 2008, og at bankaktiviteterne i de baltiske lande vil ske senest i første halvår 2009.

Sampo Bank vil nu blive indpasset i Danske Bank-koncernens organisationsstruktur. Det betyder, at Sampo Banks administrative funktioner – økonomi, produktudvikling, kommunikation, HR samt udviklings- og supportfunktioner – bliver integreret på koncernens internationale platform.

Sampo Bank vil fortsætte som et lokalt bankbrand med egen ledelse, men bankens design-linje vil omkring påsken 2008 blive ændret i overensstemmelse med Danske Bank-koncernens designlinje.

I forbindelse med købet deles aktiviteterne op, således at der kommer en selvstændig ledelse for aktiviterne i Finland og en selvstændig, samlet ledelse for aktiviteterne i de baltiske lande.

-Der er tale om forskellige markeder og en opdeling på denne måde giver os det bedste udgangspunkt for at fokusere aktiviteterne og skabe vækst på alle markeder, udtaler Peter Straarup.

Nye direktører i Sampo Bank
Som administrerende direktør for Sampo Bank i Finland har Danske Bank-koncernen udnævnt Ilkka Hallavo, 50 år, der kommer fra en stilling som Head of Corporate Banking i Sampo Bank, hvor han har været ansat i 26 år. Ilkka Hallavo indtræder desuden i Danske Bank-koncernens Eksekutivkomite. Samtidig er Maarit Näkyvä, 53 år, udnævnt til viceadministrerende direktør med ansvar for forretningsudvikling.

Georg Schubiger, 38 år, er udnævnt til direktør for de baltiske bankaktiviteter og indtræder desuden i Danske Bank-koncernens Eksekutivkomite. Bankerne i de enkelte lande fortsætter med deres nuværende landechefer, dvs. Aivar Rehe i Estland, Ingus Grasis i Letland og Gintautas Galvanauskas i Litauen.

De russiske aktiviteter vil fremover få reference til Corporate & Institutional Banking i København under ledelse af direktør Mads Jacobsen.

Som anført i fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 9. november 2006 skønnes integrationen af Sampo Bank i Danske Banks it-platform og organisation at ville kunne skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på 610 mio. kr., som vil have fuld regnskabsmæssig effekt fra 2009.