Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer 

Selskabsmeddelelse nr. 23/2007

Dansk Bank DKK 49.340.000 aktieindekserede obligationer udstedt i henhold til Danske Bank A/S’s EUR 40.000.000.000 Euro Medium Term Note Program – Danske TOPIX 2009.

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer relateret til det japanske indeks TOPIX (ISIN kode DK0030073408). Obligationerne er benævnt Danske TOPIX 2009.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 17. december 2007. Obligationerne udløber den 17. december 2009. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S, og søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 17. december 2007.

Der har været tegningsperiode fra den 3. december 2007 til den 7. december 2007 (begge dage inklusive).

I Danske TOPIX 2009 udstedes nominelt DKK 49.340.000 svarende til det tegnede beløb. Obligationerne bærer ingen kuponrente.

Danske Bank A/S har som beregningsagent fastsat loftet for kursudviklingen (”Cap”) til 42,50 procent.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Applicable Final Terms der offentliggøres via Company New Service den 14. december 2007.

Med venlig hilsen

Danske Bank A/S

Applicable Final Terms (141 kb)