Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder Særligt Dækkede Obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 24/2007

I selskabsmeddelelse af 6. december 2007 oplystes, at Danske Bank har etableret et program for udstedelse af særligt dækkede obligationer.

Danske Bank har nu gennemført den første udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer under dette program.

Udstedelsen er på kr. 7 mia. med en løbetid fra 18. december 2007 til 1. januar 2012 og forrentes med 2 ugers CIBOR for perioden fra 18. december til 1. januar 2008 og derefter med 3 mdr. CIBOR. Obligationerne udstedes til kurs 99,889 %. Udstedelsen er foretaget under Cover Pool D.

Obligationerne vil blive registreret i Værdipapircentralen og vil blive noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Emissionen er foretaget på baggrund af indenlandsk investorinteresse for Særligt Dækkede Obligationer. Banken forventer, at den næste emission vil blive i EUR.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Steen Reeslev

Kontaktperson: Underdirektør Cato Baldvinsson, telefon 45 12 84 10