Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder efterstillet kapital

Fondsbørsmeddelelse nr.06/2007

Publiceret under overskriften: Danske Bank udsteder efterstillet kapital for 2. mia. svenske kroner 

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse den 9. november 2006 har Danske Bank udstedt Hybrid Tier 1 kapital for to mia. svenske kroner som led i den samlede finansieringspakke i forbindelse med erhvervelsen af Sampo Bank.

Hybrid Tier 1 kapitalen er fordelt på to obligationslån, der begge har uendelig løbetid, og er efterstillet alle almindelige kreditorer og supplerende kapital og kun foranstillet aktiekapitalen.

Det ene obligationslån udgør SEK 1.350 mio. (DKK 1.110 mio.) Capital Floating Rate Notes, der forrentes med 3 mdr. STIBOR med tillæg af 0,65 procent point for perioden 15. februar 2007 til 15. februar 2017. Emissionskursen er fastsat til 100,00 %.
Fra 15. februar 2017 vil forrentningen overgå til 3 mdr. STIBOR med tillæg af 1,65 procent point. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin vil banken have option til at indfri lånet i sin helhed til kurs 100 %.

Det andet obligationslån udgør SEK 650 mio. (DKK 535 mio.) Capital Fixed Rate Notes, der forrentes med 5,1192 % p.a. for perioden 15. februar 2007 til 15. august 2017. Første rentetermin er den 15. august 2007 og herefter årlige renteterminer. Emissionskursen er fastsat til 100,00 %
Fra 15. august 2017 vil obligationerne overgå til variabel forrentning svarende til 3 mdr. STIBOR med tillæg af 1,65 % p.a. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin vil banken have option til at indfri lånet i sin helhed til kurs 100 %.

Udstedelserne er arrangeret af Danske Markets under bankens Euro Medium Term Note Programme og vil blive noteret på the Irish Stock Exchange i Dublin.