Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks Generalforsamling 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 6. marts blev

 • Årsrapport 2006 og et udbytte på 7,75 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt,
 • direktør Jørgen Nue Møller, skibsreder Eivind Kolding, adm. direktør Peter Højland, professor Niels Chr. Nielsen og professor Majken Schultz genvalgt til bestyrelsen.
 • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab - genvalgt.
 • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om

 • at ændre vedtægternes § 1.2. til ny § 23,
 • at optage nye binavne i vedtægternes § 23,
 • at ophæve vedtægternes § 2.2. og den tidligere § 23 om Hypotekafdelingen,
 • at ændre vedtægternes § 4.4. og § 6.7., så aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaver,
 • at optage en ny § 7.2. i vedtægterne om, at VP Investor Services A/S (VP Services A/S) fører bankens aktiebog,
 • at ændre vedtægternes § 11.2. således, at stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen,
 • at ændre vedtægternes § 11.3. således, at stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse er yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen,
 • at ophæve vedtægternes § 20.2. om prokura og i stedet indsætte, at bankens direktion kan tildele bankens medarbejdere fuldmagt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og to næstformænd.

Adm. direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og direktør Jørgen Nue Møller samt direktør Eivind Kolding som næstformænd.