Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank klar med Særligt Dækkede Obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 21/2007

Danske Bank har fået Finanstilsynets tilladelse til at udstede Særligt Dækkede Obligationer (SDO) og har i den forbindelse etableret et internationalt program til udstedelse af SDO på op til modværdien af EUR 15 mia. Programmet åbner også mulighed for udstedelser i andre valutaer, hvis banken og investorerne måtte ønske dette.

Obligationerne vil få sikkerhed i udlån med pant i fast ejendom. Udlånene vil blive delt op i to registre (Cover Pools). Det ene register – ” Cover Pool D” – vil bestå af udlån i Danmark. Det andet register – ”Cover Pool I” – vil bestå af udlån fra de øvrige landeområder, hvor Danske Bank driver forretning rettet mod detailkunder.

SDO-programmet, der er arrangeret af Danske Bank, franske BNP Paribas og engelske HSBC Bank, er blevet godkendt på Luxembourg Stock Exchange. De enkelte udstedelser kan efterfølgende søges optaget til notering på andre fondsbørser.

Med SDO-programmet har Danske Bank skabt sig en bredere investorbase, hvor investorerne har en længere investeringshorisont, end der typisk er gældende for bankfunding.

Den første udstedelse under programmet forventes at finde sted på baggrund af danske lån i Cover Pool D.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Steen Reeslev

Kontaktperson: Underdirektør Cato Baldvinsson, telefon 45 12 84 10