Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder efterstillet kapital for 4,5 mia. DKK

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse den 9. november 2006 har Danske Bank udstedt Hybrid Tier 1 kapital som led i den samlede finansieringspakke i forbindelse med erhvervelsen af Sampo Bank.

Udstedelsen er på EUR 600 mio. (DKK 4,5 mia.), har uendelig løbetid, og er efterstillet alle almindelige kreditorer og supplerende kapital og kun foranstillet aktiekapitalen.

Renten fra 15. februar 2007 til 15. maj 2017 er fastsat til 4,878 % p.a. Der vil være en første lang kupon fra 15. februar 2007 til 15. maj 2008 og derefter årlige renteterminer den 15. maj. Emissionskursen er fastsat til 100,00 %.

Fra 15. maj 2017 vil obligationerne overgå til variabel forrentning svarende til 3 mdr. EURIBOR med tillæg af 1,62 % p.a. Fra samme dato og hver efterfølgende rentetermin vil banken have option til at indfri lånet i sin helhed til kurs 100 %.

Udstedelsen er foretaget under bankens Euro Medium Term Note Programme og vil blive noteret på The Irish Stock Exchange i Dublin.

Med denne udstedelse har Danske Bank dækket behovet for Hybrid Tier 1 kapital i forbindelse med erhvervelsen af Sampo Bank.