Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Valg af ”hjemland” for Danske Banks børsnoterede obligationer

Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007

Publiceret under overskriften: Valg af ”hjemland” for Danske Banks børsnoterede obligationer i relation til offentliggørelsesforpligtelser

I henhold til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser, § 1, stk. 4 jf. § 1 stk. 3 nr. 2, kan oplyses, at Danmark er valgt som ”hjemland” i relation til samtlige obligationer udstedt af Danske Bank A/S, noteret på følgende fondsbørser:

Københavns Fondsbørs A/S (OMX)
Luxembourg Stock Exchange
Irish Stock Exchange
Oslo Børs ASA
Stockholmsbörsen AB (OMX)

Som følge heraf er Danske Bank A/S underlagt de til enhver tid gældende krav i værdipapirhandelsloven kapitel 7 og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf vedrørende Danske Banks oplysningsforpligtelser over for markedet.