Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital

Selskabsmeddelelse nr. 22/2007

Danske Bank udsteder et obligationslån på 500 mio. Euro (3,7 mia. Dkr) med status af
supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på the
Irish Stock Exchange.

Obligationslånet løber fra 20. december 2007 til 20. marts 2016. Rentekuponen gældende
indtil 20. marts 2013 er fastsat til 6,0 pct. p.a. med rentebetaling 20. marts. Første rentekupon forfalder 20. marts 2009. Fra 20. marts 2013 fastsættes rentekuponen til 3 måneders EURIBOR med tillæg af 2,95 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100 pct.

Obligationslånet, der udstedes til kurs 99,914 pct., er arrangeret af Danske Markets, JP
Morgan Securities og the Royal Bank of Scotland.

Det nye lån er optaget til delvis refinansiering af et eksisterende obligationslån på 700 mio. Euro, der kan indfries førtidigt i marts 2008.

Med venlig hilsen

Danske Bank
Steen Reeslev

Kontaktperson: Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, tlf. 45 14 07 07.