Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks eksponering til Island

Selskabsmeddelelse nr. 26/2008

På baggrund af den seneste udvikling i den islandske økonomi kan Danske Bank oplyse, at koncernens eksponering og risiko i forhold til Island er begrænset.

Islandske banker
Danske Bank koncernen har i et begrænset omfang samarbejde med islandske banker i forbindelse med handel med valuta og værdipapirer. Derudover har Danske Bank ydet direkte finansiering til et antal islandske banker på omkring 100 mio. kr.

Datterselskaber af islandske banker
Danske Bank koncernen har herudover engagementer med datterbanker af islandske banker i Danmark og Norge. Det drejer sig om banker, der arbejder under de regelsæt, der er fastlagt af hhv. det danske og det norske finanstilsyn. Den seneste udvikling i islandsk økonomi forventes ikke at få indflydelse på disse engagementer.

Koncernen har i en årrække været meget tilbageholdende med at yde finansiering til erhvervskunder, der har tilknytning til den islandske økonomi, og således har koncernen i dag et meget begrænset udestående til denne type kunder.


Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, Danske Bank, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, Danske Bank, telefon 45 14 07 92